maandag 17 september 2018

Informatie-architectuur bij Wordpress

Over hoe een artikelendatabase van fysiek naar virtueel zou moeten gaan.

Fysiek
Artikelen staan in een papieren catalogus op één vaste plek op één wijze gesorteerd. De inhoudsopgave met hoofdstukken en paragrafen laat de wijze van sorteren zien. Vaak is er nog een index op onderwerp. Als er meerdere artikelen zijn over hetzelfde onderwerp dan staan de artikelen in deze index opgesomd per onderwerp met het paginanummer en eventueel het hoofdstuk en de paragraaf waar het te vinden is.

Polyhiërarchie
Afbeelding van P. Laubheimer
Groen streepje is door mij toegevoegd
Van fysiek naar virtueel in 3 stappen:
  1. Je kunt een artikel op meerdere plaatsen tegelijk zetten door ze te labelen. Zoals de index van de papieren catalogus dat doet, maar dan met elk artikel aanklikbaar in plaats van met de plek (paginanummer, hoofdstuk, paragraaf) waar het staat.
  2. Je kunt artikelen op meerdere wijzen sorteren. Op onderwerp en op auteur bijvoorbeeld.
  3. Je kunt verzamelingen artikelen specifieker maken door labels te combineren: Toon alle artikelen met dìt onderwerp van díe auteur. Het groene streepje in de figuur hiernaast.
In plaats van op te zoeken in de inhoudsopgave of index op welk paginanummer je een artikel kunt vinden is er virtueel een navigatiemenu waar je door te klikken naar de artikelen geleid wordt. Paginanummers bestaan niet meer.

vrijdag 7 september 2018

Informatie-architectuur van een webwinkel

Alweer 16 jaar geleden (2002) knutselde ik mijn eerste webwinkel in elkaar op basis van een excelsheet en MijnWinkel-software. Ik vond het geweldig dat het mogelijk was om zonder programmeerkennis een webwinkel te maken en te beheren.

Via Wayback Machine. Helaas worden de afbeeldingen niet getoond.
De artikelendatabase (een excelsheet bij MijnWinkel) ging nog volledig uit van een fysieke winkel: Je deelde je winkel op één vaste wijze in en het artikel plaatste je op één afdeling. Er waren op dat moment alleen nog fysieke winkels dus logisch dat deze wijze van artikelen ordenen was overgenomen. Het zal zich vanzelf wel doorontwikkelen dacht ik destijds optimistisch.
Ik had de volgende 3 wensen die mijn inziens te verwezenlijken moesten zijn met een excelsheet als artikelendatabase:

woensdag 22 augustus 2018

Permission Machine bij de Rijdende Rechter

Permission Machine is in maart 2017 bij de Rijdende Rechter geweest. De uitspraak lees je hier. Kort daarop ontving ik een mailtje dat eindigde met:


Een standaard mailtje vermoed ik, verstuurd naar alle "klanten" die nog niet betaald hadden. Er stond namelijk iets in dat ik helemaal niet gezegd had.

Nu ik gedaagd ben en wat meer weet over auteursrecht denk ik dat de uitspraak van de Rijdende Rechter weliswaar klopt, maar dat er met een andere verdediging geen schadevergoeding was toegekend. Simpelweg omdat er mijn inziens geen schade is geleden door de fotograaf.

dinsdag 31 juli 2018

Uurtje factuurtje

De soap met Permission Machine continues... Ik had gelijk einduitspraak verwacht. Maar helaas er wordt een "comparitie van partijen gelast". Weer een rolzitting, stukken indienen en dan een hoorzitting. Bah, bah, bah.
Het is leerzaam, dat wèl. Ik weet steeds meer over gerechtelijke procedures en heb ervaren hoe 'behulpzaam' actieve uurtje-factuurtje-juristen zijn op de sociale media. Niet één die afgelopen periode inhoudelijk iets zei over mijn zaak, niet één die een helder antwoord op een simpele vraag op Twitter gaf.

Allemaal de mentaliteit, huur me maar in.

Wel vroeg er eentje om een link bij dit artikel over Permission Machine. Een commerciële link met een glorieus gewonnen auteursrechtenzaak waar diensten aangeboden werden voor een verweer op maat.
Minpuntje in die zaak is dat de tegenpartij tot op heden de proceskosten (waaronder dus die van de advocaat) niet betaald heeft.

Een ander blogt over Permission Machine nadat ik mijn vraag stelde op Twitter en het account specifiek mentionde voor een antwoord. Een clickbait-artikel waarin 2 zaken door elkaar gehaald worden, bovendien op basis van een oud bericht. Antwoord op mijn vraag kreeg ik verder niet.

vrijdag 29 juni 2018

Google Mijn Bedrijf

Rijkelijk laat ontdekte ik afgelopen week dat mijn vermelding op Google Mijn Bedrijf hoognodig ge-update moest worden. Ik heb jaren geleden, toen het er net was, een account aangemaakt en er niet meer naar omgekeken. Omdat het lokaal gericht was. En mijn webwinkel het niet moet hebben van lokaal. Een adres en telefoonnummer waren destijds verplicht. Terwijl ik helemaal niet zit te wachten op mensen aan de deur, en ik bewust geen telefoonnummer online heb staan.

Standaard toonde de vermelding bovenin een foto van mijn huis, en mijn adres op Google Maps. Met geen mogelijkheid kreeg ik die foto van mijn huis weg.

Je moet verplicht een categorie opgeven voor je bedrijf. Destijds was de best passende categorie "cowboykleding". Ik heb alle opties doorgespit, verkleedkleren, verkleedkleding, webwinkel, het stond (en staat) niet in de database. Dus tot vorige week stond er bij Artoek cowboykleding. Dat verkoop ik wel. Maar dat is ondanks deze jarenlange vermelding geen hardloper :-). De categorie "internetwinkel" ontdekte ik gisteren bij een collega. Internetwinkel is zo'n woord dat ik nooit gebruik voor een webwinkel...

woensdag 27 juni 2018

Delpher

Gisteravond op de ipad iets gecheckt op de historische database Delpher. Wat een geweldige tool is het toch. Je kunt er gericht zoeken in periodes, dagbladtitels enz. Aanleiding van mijn speurtochtje was deze tweet:


woensdag 30 mei 2018

Polysortering

Blij dat ik eindelijk beschreven zag dat producten op meerdere plaatsen tegelijk kunnen staan tikte ik gisteren iets te snel een stukje over polyhiërarchie. Bij nader inzien vind ik polyhiërarchie niet de juiste term voor de daar beschreven informatie-architectuur. Het gedeelte "poly" klopt, een product staat op immers op meerdere plekken tegelijkertijd, maar de hiërarchie (de classificatie) ontbreekt. Het zijn geen verbindingen tussen "meerdere" en "mindere". Een topic staat in de daar omschreven informatie-architectuur op het zelfde niveau als een author. Ik zou het dan ook eerder polysortering of poly-indeling willen noemen: de productendatabase is op meerdere manieren ingedeeld, gesorteerd.

De term polyhiërarchie past beter bij een productendatabase waarbij je labelt met hoofdtags en subtags. Zoals je hoofdstukken en paragrafen hebt. Of zoals hoofdcategorieën zich verhouden tot subcategorieën. Bezoekers navigeren in een vaste richting van hoofdtag naar subtag, van een hoger naar een lager niveau. Poly betekent dat een product in meerdere hoofd- en subtags kan staan.
Toevallig* heb ik van beide informatie-architecturen een actueel winkelvoorbeeld:

dinsdag 29 mei 2018

Polyhiërarchie

Zelden zie ik artikelen van gelijkgestemden wat betreft de navigatie in een webwinkel. Tot op heden was Bart van de Biezen de enige met een artikel waarbij ik dezelfde afkeer van lineair navigeren zag.
Velen hameren op een lineaire hiërarchie. Aangezien een goede lineaire hiërarchie bestaat uit elkaar uitsluitende categorieën ontstaan er òf geforceerde, onnodig grote, taxonomieën òf moeten er voorkeurscategorieën ingesteld worden omdat artikelen in meerdere categorieën passen.

Ward van de Put attendeerde mij op dit artikel van Page Laubheimer. Citaat:
"Polyhiërarchieën vormen een grote moeilijkheid voor fysieke objecten: als je maar één exemplaar van een boek (of slechts één piano) hebt, kan het maar op één plek staan. Om polyhiërarchieën te vermijden, ontstonden er veel gecompliceerde manieren om items te classificeren; het gaat om zorgvuldig gestructureerde taxonomieën en verstandig gebruik van kruisverwijzingen."

Dit is precies wat ik afgelopen jaren heb proberen uit te leggen. In de fysieke wereld kan je een artikel maar op één plek zetten. Virtueel, in een webwinkel, kun je een artikel op meerdere plekken tegelijkertijd zetten. Oftewel de plek kan in de virtuele wereld een variabele worden.
Dat daar de term polyhiërarchie voor gebruikt wordt heb ik nooit geweten.

vrijdag 25 mei 2018

Permission Machine

Van de ene kant ben ik blij met toko's als Permission Machine. Credits van foto's horen bij de maker terecht te komen, er wordt ongelooflijk veel gejat en het lijkt erop dat men toch iets voorzichtiger wordt met klakkeloos foto's overnemen.
De andere kant, het heksenjacht-verdienmodel, heb ik inmiddels ook leren kennen. Het betrof hier een foto van een legbatterij-kip die mijn destijds 9-jarige dochter in een werkstuk over kippen had gebruikt waarvan ik een stukje gepubliceerd had op mijn kletsblog. Mijn inziens geen zakelijk gebruik, volgens Permission Machine wel.

vrijdag 11 mei 2018

Help de AVG; nieuwe privacywet op 25 mei

Het gonst van de onrust in webwinkel- en bloggersland met de hashtag #AVG of #GDPR. Omdat de nieuwe privacywet van kracht wordt op 25 mei 2018. De onrust is vergelijkbaar met de cookiewet uit juni 2012 dankzij de onbekendheid, moeilijke vaktermen, kans op hoge boetes en de wettelijke verplichting. De wet lijkt in eerste instantie overregulering met vooral werkverschaffing voor adviseurs, consultants en juristen die er met angstmarketing handig op in spelen.
Van de andere kant is het absoluut niet verkeerd om eens kritisch te kijken naar alle persoonsgegevens die je verzamelt en met welke bedrijven en instanties je deze deelt. Zo'n Facebookpixel bijvoorbeeld is een klein spionnetje op je website. Onder het mom van zo kunnen we je bedrijf gerichter pluggen deel je bezoekersgegevens met een commercieel bedrijf en daarmee indirect met je concurrenten. En de geboorte-datum van je klant, doe je daar eigenlijk wel iets mee?