Claim van Copytrack

Komt niet vaak voor dat ik kan bloggen over een fotoclaim. Meestal zitten mijn 'klanten' in het ongewisse en hopen we dat het stil blijft. Doch bij Christiaan Knopper reageerde advocaat Sarah de Graaf van The Legal Group met: "Wij hebben het een en ander met cliënten besproken en gezien uw handelwijze zijn zij bereid u tegemoet te komen en akkoord te gaan met de betaling van € 250,00."
Die reactie kwam binnen 6 minuten, merkwaardig snel en dat voor een zaak die onder behandeling was van een andere advocaat van The Legal Group: Helen Maatjes, een naam die bij 5 onfrisse zaken opduikt in mijn archief.

Dit was als bewijs toegevoegd dat Copytrack gerechtigd zou zijn namens RK Medienservice Image Agency schade te vorderen:


Een op internet vaak gebruikte foto van Robert Kneschke die zonder watermerk op meerdere plekken (Getty, Adobe) wordt aangeboden. Geen temperatuurmeter dit keer, wel eveneens onduidelijk bij wie de rechten liggen van het afgebeelde op de foto.
Als bewijs van de inbreuk was er geen screenshot van de foto op de website CK-Motion toegevoegd maar een screenshot van de foto op de server van Christiaan.
Dit werd er gevorderd:


Christiaan meende dat hij een licentie had, kon deze niet vinden en heeft de foto opnieuw aangeschaft. Vervolgens heeft hij contact gezocht met Robert Kneschke handelend onder RK Medienservice Image Agency en Kneschke bevestigde dat hij gebruik maakt van de diensten van Copytrack.
Christiaan heeft daarop een schikkingsvoorstel gedaan van €300,-, gaf aan dat hij mails van Copytrack had genegeerd omdat ze fraudeleus overkwamen en voegde screenshots van verkoopprijzen bij diverse aanbieders toe.
In mijn ogen een meer dan billijk voorstel doch zonder enige inhoudelijke reactie werd de claim verlaagd naar €800,- en dat was het moment dat Christiaan mijn hulp inriep.

Een snelle blik leerde: Geen bewijs van rechten, geen bewijs van inbreuk, de schade werd gevorderd namens Copytrack én is niet begroot op de werkelijke schade.


Vorig jaar zou ik als advies gegeven hebben: Ze hebben de rechten niet, ze hebben geen bewijs van publicatie op jouw website en private partijen mogen geen boetes opleggen dus dagvaarden zullen ze je niet. Houd ze maar zolang mogelijk aan het lijntje. De tijd die ze aan jou kwijt zijn kunnen ze niet besteden aan nieuwe slachtoffers.
Maar na deze afgrijselijke rechtszaak, waar de Zwitserse firma VAAAM AG wordt opgevoerd om schade te vorderen namens de beruchte fotojager Ryde-KODAKone en de rechter voor 1 van de 101 foto's naar Zwitsers recht, zonder enig bewijs van de inbreuk of de werkelijke schade, €562,50 voor het mislopen van inkomsten heeft toegewezen, doe ik dat niet meer. Mijn vertrouwen in de rechtspraak is volledig verdwenen.

Christiaan heeft daarop zijn schikkingsvoorstel herhaald, minus €50,- voor mijn kosten, gemeld dat ze geen bewijs van rechten of inbreuk hebben overlegd, aangegeven dat boetes een principe uit het strafrecht zijn en verwezen naar twee rechtszaken van Helen Maatjes [Masterfile1 en Masterfile2] waar minder dan €300,- schadevergoeding is toegewezen zónder proceskosten.

Ik was ervan uitgegaan dat het hierna afgehandeld was maar Helen Maatjes ging door... en Christiaan dus ook!


En daarop werd bevestigd dat het dossier gesloten is. Ik vind het zonde van de betaalde €250,-, Christiaan vond het echter een grappig pokerspel en is blij dat hij zekerheid heeft. En ik kan deze trol nu veilig in het zonnetje zetten.

NB 1: Ik vermoed dat er een handeltje is in onbetaalde buitenlandse claims, Nederlandse advocatenkantoren kopen ze op of dragen een fee af bij succes.

NB 2: Ik zie zaken waar ANP, BeeldigBeeld-Stockfood, Alamy, Masterfile uit eigen naam schadevergoedingen vorderen en ik vermoed dat fotografen daar geen cent van zien.


Alles op dit blog is en blijft gratis, al kost het meer tijd en frustratie dan me lief is. In 2017 viel ik in de beerput auteursrechtenclaims. Inmiddels ben ik met de studie Mediarecht begonnen omdat ik benadeelden, die in dit commerciële juridische circus vaak nergens terecht kunnen, niet in de kou kan laten staan.
Een kop koffie als steun wordt gewaardeerd.