Alamy, meer dan 300 miljoen foto's

Ik zie de laatste tijd zoveel claims van Alamy dat ik ging googelen. Iemand moet de inningsindustrie toch in de gaten houden hè…


Visual Rights Group

Net zoals ANP heeft Alamy het bedrijf Visual Rights Group ingeschakeld om schadevergoedingen te vorderen voor vermeende inbreuken op het auteursrecht. Visual Rights Group spoort foto’s op, benadert de gebruiker en als die geen ‘bonnetje’ van Alamy kan laten zien dwingen ze een stevige schadevergoeding af voor misgelopen inkomsten en juridische kosten.


Alamy community

Ik kwam een topic tegen dat mijn vermoedens bevestigt dat Alamy:
  • Geen toestemming heeft van de rechthebbenden (de fotografen) om uit eigen naam schadevergoeding te vorderen.
  • Vaak geen misgelopen inkomsten kan eisen omdat de exclusieve rechten ontbreken.

De topicstarter heeft excuses gekregen van Visual Rights Group. Visual Rights Group meldt: ‘Waarschijnlijk is Alamy niet op de hoogte van de overeenkomst met uw klant en aangezien Alamy geen licentie heeft verkocht aan uw klant werd deze zaak aan ons doorgegeven.’
Visual Rights Group werkt in opdracht van Alamy en doet mijn inziens niets fout.

Een andere fotograaf meldt dat in contract, bij 16.7, staat dat  'Elke partij zal de andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen van elke daadwerkelijke of vermoedelijke inbreuk door derden op het auteursrecht'
Dat is overduidelijk niet gebeurd in deze kwestie.

Alamy meldt dat in het contract, bij 2.3, staat dat 'U moet Alamy op de hoogte stellen van verkopen van foto's, die u als exclusief gemarkeerd heeft, die niet via het systeem zijn gemaakt.'
En bij 2.10, 'Door foto's als exclusief te markeren, verleent u Alamy het recht om inbreuken te vervolgen zonder dat Alamy u hoeft te raadplegen.'


Schade vorderen op eigen naam

Om schade te kunnen hebben wegens misgelopen inkomsten moet een beeldbank als Alamy ten tijde van de inbreuk de enige aanbieder zijn geweest van het beeld. De contracten zijn 1 juli 2021 gewijzigd bij Alamy wat betreft exclusieve rechten en handhaving, net als eerder bij ANP.
Topicstarter levert sinds 2004 (!) beeldmateriaal en het lijkt me dat hij verkopen van voor 1 juli 2021 niet hoeft te melden.
N.B. De contracten worden 23 juni 2023 opnieuw gewijzigd.

Stel dat het hier een foto betreft waarbij de fotograaf inderdaad direct na het maken een exclusieve licentie aan Alamy heeft verleend. Dan nog heeft Alamy mijn inziens niet de rechten om op eigen naam schadevergoeding te vorderen. Dat moet mijn inziens altijd in samenspraak met de fotograaf, die loopt immers ook inkomsten mis.


Recente jurisprudentie over vorderen op eigen naam

BSR Agency mag op eigen naam vorderen
Onder dreiging van een rechtszaak is €2.100 betaald voor 6 van de 8 geclaimde foto's. Eiser spande toch een rechtszaak aan en verloor in eerste instantie omdat zij niet kon aantonen dat zij gerechtigd was op eigen naam schadevergoeding te vorderen. 
Het Hof oordeelt in hoger beroep dat eiser na overlegging van ongedateerde verklaringen "van identieke formulering, terwijl van de ondertekenaars geen identiteitsbewijs is overgelegd en niet blijkt dat zij daadwerkelijk de makers van de foto’s zijn" dit wel voldoende heeft aangetoond.
Ik vind dat schandalig.

VAAAM AG mag voor één van de 101 foto's op eigen naam vorderen
De rechter maakt een uitstapje naar Zwitsers recht om dat te kunnen doen en het overgrote deel van het vonnis gaat over die ene foto.
Ik vind dat schandalig.


Enfin. Ik weet al tijden hoe de inningsindustrie werkt. Je bent overgeleverd aan de willekeur van de rechter en daar maakt de inningsindustrie misbruik van.
En heus, er zijn goede rechters, hele goede rechters, maar in het huidige speelveld raad ik niemand aan het op een procedure te laten aankomen. Mocht je daar toch in belanden, vraag rechtstreeks bij de fotograaf naar de overeenkomst met de stockfoto-verkoper.


Hoogste tijd dat de fotografen in opstand komen. Zij krijgen nog maar een fooi. Zij delen niet in de winst van door derden gevorderde schadevergoedingen maar worden wel benaderd en er op aangekeken.

N.B. Deze post is 7 juni 2023 aangevuld en bijgewerkt. Ik had iets te snel op publiceren gedrukt de dag ervoor.


Alles op dit blog is en blijft gratis, al kost het meer tijd en frustratie dan me lief is. Ik verdiep me alweer vijf jaar in auteursrechtschendingen. Ik ben zelf geen jurist, maar juristen gebruiken mijn bevindingen in artikelen, processtukken, scripties en proefschriften.
Moreel gezien kan ik benadeelden, die in dit commerciële juridische circus vaak nergens terecht kunnen, niet in de kou laten staan.
Een kop koffie als steun wordt gewaardeerd.