Categoriseren blijft helaas lineair bij velen

Nog even voortbordurend op de dierenwinkel uit dit bericht.

Offline is een lineaire ordening noodzakelijk omdat fysieke objecten slechts op één plek kunnen staan. Je ordent op alfabet, (pagina)nummer, chronologisch of je maakt een taxonomie met elkaar uitsluitende categorieën.
Online kunnen objecten op meerdere plaatsen tegelijk staan. Categorieën hoeven elkaar niet uit te sluiten. Een object kan in meerdere categorieën tegelijk staan. De categorie is geen lineaire ordening meer; de categorie is een 'search' geworden. Laat alle artikelen uit die categorie zien. De categorie is een link naar een verzameling objecten. Je kunt de diepte in door categorieën te combineren waardoor doorsnedes van verzamelingen ontstaan.

Figuur 1. De graanmix is gelabeld met 3 categorieën. Met de stippellijntjes kun je doorsnedes van verzamelingen maken.
Er zijn 15 verschillende paden (broodkruimels) naar graanmix X mogelijk.

Toch blijven online hele volkstammen lineair categoriseren alsof ze een papieren boek moeten vullen. Ze maken een taxonomie aan met hoofd- en subcategorieën die ze lineair verbinden. Als objecten in meerdere categorieën passen benoemen ze er eentje tot voorkeurscategorie zodat ze toch één vaste plek, vergelijkbaar met een paginanummer van een boek, in de taxonomie kunnen duiden.

Figuur 2. De graanmix is gelabeld met 2 paden (broodkruimels) die naar subcategorieën leiden; kippenvoer en konijnenvoer.

Het levert de volgende nadelen op:
 • De graanmix is in 2 in plaats van 7 verzamelingen te vinden; bij het kippenvoer en het konijnenvoer. De graanmix staat NIET in de verzameling kippen, konijnen, voer, doorsnede kippen+konijnen en doorsnede kippen+konijnen+voer.
 • In een magazijn staan artikelen op een schap automatisch in een stelling. In een boek staan artikelen in een paragraaf automatisch in een hoofdstuk. In de virtuele lineaire ordening niet. Graanmix X staat bij het kippenvoer en het konijnenvoer. Als je het tevens in de hoofdcategorieën kippen en konijnen wilt laten zien zul je het daar neer moeten zetten. Dat doet men meestal niet omdat je dan een extra categorie hebt waarin het product staat die je moet wegwerken voor je taxonomie.
 • De bezoeker navigeert daardoor niet van een grote verzameling (kippen) naar een kleine verzameling (kippenvoer) terwijl het wèl zo aangegeven wordt in het pad dierenwinkel/kippen/voer.
 • De bezoeker is verplicht om de vastgelegde lineaire lijn te volgen van hoofd- naar subcategorie. De volgorde ligt vast en het aantal stappen ligt vast. Bij figuur 1 kan de bezoeker zelf kiezen met welke categorie hij start, hoeveel stappen hij doet en in welke volgorde.
 • Je moet de bezoeker de weg wijzen door alle vastgelegde paadjes (lineaire lijnen) naar de subcategorieën met een menu, vergelijkbaar met de inhoudsopgave van een boek. Bij een dierenwinkel met 8 dieren als hoofdcategorie ontstaat dan al snel een megamenu.
 • Je kunt de hoofdcategorieën (kippen, konijnen) niet met elkaar of met een subcategorie combineren omdat het lege of incomplete verzamelingen zijn.

Ik snap er al jaren helemaal niets van. Waarom blijft iedereen lineair ordenen terwijl een ruimtelijke ordening zoveel makkelijker is èn meer mogelijkheden biedt?
Ik vermoed dat de populariteit (van Wordpress met) de Yoast SEO-plugin, een van de oorzaken is.

Wordpress
Bij Wordpress kun je hoofd- en subcategorieën aanmaken. Handig voor eenvoudige websites die lineair geordend zijn en waar geen megamenu nodig is om alle paadjes te laten zien.
Het is niet handig voor grote en/of complexere websites waar artikelen standaard in meerdere categorieën staan. Zoals deze graanmix 3 categorieën heeft; die staat op 3 plekken tegelijk. En liefst wil je de ene categorie met de andere categorie kunnen filteren. En dat gaat niet als je lineair ordent door van de een 'n subcategorie van de ander te maken.

Yoast
Met de Yoast SEO-plugin kun je "SEO-vriendelijke" urls aanmaken. In de url wordt dan de categorie weergegeven waar een artikel staat. Omdat er meerdere categorieën zijn bij figuur 1 (kippen, konijnen èn voer) moet je bepalen wat de voorkeurscategorie is waar Google het product kan vinden. De andere categorie waar Google het product kan vinden moffelt Yoast met het canonical attribuut voor je weg.
Nog een graadje complexer wordt het als je met subcategorieën werkt. Er worden dan "SEO-vriendelijke" broodkruimels in de url gezet van hoofdcategorie naar subcategorie. De url lijkt hakbaar in 3 mappen site/kippen/voer/ maar is dat niet. De hoofdcategorie is namelijk een lege of incomplete verzameling; je navigeert niet van de grote verzameling kippen naar de kleinere, daar binnen vallende, verzameling kippenvoer. En dan moeten er ook nog voorkeursbroodkruimels gedefinieerd worden om de andere broodkruimels te kunnen verstoppen met het canonical attribuut.

Dit blog is ontstaan uit de verbazing dat er zovelen LINEAIR blijven ordenen, ik had niet verwacht dat ik er 10 jaar later nog steeds over zou schrijven.
Tot 6 jaar geleden heb ik geprobeerd mijn winkelhost van destijds van een lineaire ordening naar een ruimtelijke te krijgen. Ze gingen helaas het omgekeerde doen van wat ik wilde; broodkruimels in de url zetten en overal van die akelige canonicals plaatsen met als resultaat dat het aantal bezoekers via Google fors afnam.
Mijn nieuwe winkelhost introduceerde nog niet zolang geleden de voorkeurscategorie. Hét moment dat ik de hoop op gaf dat zij in de toekomst nog naar een ruimtelijke ordening over zullen gaan. Gelukkig heb ik een eenvoudige webwinkel waarbij ik categorieën niet hoef te kunnen combineren (= filteren).
Als een Gekke Gerritje blijf ik desondanks proberen om al die lineairen uit de allergrootste SEO-mythe, dat Google moet weten wat de vaste plek is van een artikel, te trekken. ER IS GEEN VASTE PLEK! Een artikel staat op meerdere plekken tegelijk. En als een artikel op meerdere plekken tegelijk staat, ontstaat er een RUIMTELIJKE ordening. Hoe hard je ook je best probeert te doen om het op een lineaire ordening te laten lijken met nepbroodkruimels, voorkeurscategorieën en canonicals.

Labels..... woorden waarmee je wilt dat het artikel gevonden wordt:
 • Ja, dat is er meer dan één.
 • Nee, je hoeft er niet eentje te favorieten om aan Google en de bezoeker te vertellen dat dat de vaste plek is en de andere te verstoppen.
 • Ja, dat kan een categorie zijn. Of een maat, een kleur, een thema enz.
 • Nee, je moet ze niet in een vaste lineaire structuur zetten, laat de bezoeker zelf zijn pad bepalen.
 • Nee, je moet ze niet in een vaste lineaire structuur zetten want dan moet je een wegwijzer met alle paden (megamenu) maken voor de bezoeker.
 • Nee, je moet ze niet in een vaste lineaire structuur zetten want dan sluit je paadjes af voor de bezoeker.
Ik troost me maar met de gedachte dat het tientallen jaren heeft geduurd voordat men geloofde dat de aarde rond is en niet plat. Tot die tijd heb ik in ieder geval een onderwerp om over te schrijven 😬.