De allergrootste SEO-mythe

Nav mijn vorige stuk, 15 SEO-fabeltjes, en de discussie die daarop volgde op twitter, realiseerde ik mij wat de allergrootste SEO-mythe is;
Google (en dus de bezoeker) moet weten waar iets staat!
Tuurlijk is het handig als je iets zoekt dat je weet waar iets staat, en een duidelijke structuur kan daarbij helpen. Maar noodzakelijk is het niet.
Voor een zoeker is het het allerbelangrijkste dàt hij het vindt, niet waar en hoe hij het vindt. Daaruit volgt dat een structuur geen noodzaak is. Dat is in strijd met de heersende SEO-opvattingen.

Praktijkvoorbeeld:
Je wilt een fluitketel kopen in een groot warenhuis. Je loopt naar binnen naar de roltrappen, kijkt op het bord op welke verdieping de keukenspullen liggen, gaat naar boven en je zoekt aldaar tussen de borden, het bestek en de pannen naar je fluitketel.
Het warenhuis zou ook een aardige dame, in mijn geval liever een leuke gespierde donkere krullenbol in een Borat-pakje, bij de ingang neer kunnen zetten die jou vertelt op welke verdieping en welk rek de fluitketels liggen. Of nog beter, die dame neemt jou bij de hand en begeleidt jou naar de fluitketels. Het maakt dan niet meer uit waar de fluitketels liggen, al is het bij de sokken.

Structuurloos:
Een website die prima zonder structuur zou kunnen draaien is Wikipedia. Wikipedia heeft wel een structuur (categorische indeling), maar ik vermoed dat niet veel mensen die structuur gebruiken. Als ik informatie wil hebben over een gebouw, artiest of ziekte, dan tik ik bij Google "Wikipedia + hetgezochteonderwerp" in en dan land ik op de juiste pagina. Ik heb op Wikipedia nog nooit gezocht via de categorische indeling, ik kijk wel uit, kost zeker 3 minuten om al die menuutjes door te scrollen. En ik ben niet geïnteresseerd in WAAR het staat.
Als ik, als bezoeker, de categorische indeling niet gebruik dan doet Google dat ook niet. Google is dus ook niet geïnteresseerd WAAR het staat.
Toch scoort Wikipedia heel goed bij Google. Maar dat komt niet door categorische indeling (de structuur). Dat komt door de algehele bekendheid (externe linken) van Wikipedia en de vele (interne) linken met juiste ankerteksten die in de detailpagina's staan. Elk woord waar een detailpagina van bestaat is aanklikbaar.
Een site die ook prima zonder structuur zou draaien is die van de belastingdienst. Ik vermoed dat ook die voor een groot deel draait op de zoekfunctie.

Paden
Toch is het handig als je weet WAAR iets ligt. Dat je weet dat een pak suiker in de supermarkt bij de bakspullen ligt. Om die reden wordt in de url vaak het pad ernaartoe aangegeven; supermarkt/bakspullen/suiker.
Om dat pak suiker beter vindbaar te maken kun je ervoor kiezen om dat pak suiker tevens bij de koffie en het broodbeleg te plaatsen. Als je het pad in de url aangeeft ziet Google nu 3 verschillende plaatsen voor dat product. Dat werkt verwarrend, vervuilend, vertroebelend. Ik zou er dan voor kiezen om de categorie NIET weer te geven bij het pak suiker. Of te plaatsen achter een hashtag voor de technici onder ons, maar ja, dat ziet Google dan weer niet. Maar wat doet men? Men plaatst een code (canonical) die tegen Google zegt, je hebt de suiker weliswaar gevonden bij de koffie, maar hij hoort bij de bakspullen. Google zal bezoekers dan ook alleen maar via de bakspullen naar de suiker sturen en sluit de andere paadjes af. Dit gaat ten koste van de vindbaarheid.
NB, het goed vindbare Wikipedia geeft GEEN pad aan in de url. Misschien dat dat meer overtuigt dan mijn verhaal?

Deze mythe is de oorzaak van het dalen van mijn aantal bezoekers. Ik had via deze pagina een heleboel extra paadjes gemaakt naar mijn producten. Via deze extra paadjes kwam veel bezoek binnen. Een update van de winkelsoftware plaatste code op deze paadjes waarin stond, dit is niet het hoofdpad volg aub het hoofdpad, waardoor al deze extra paadjes uit de indexering verdwenen.

Ik beweer hier overigens niet dat structuur niet belangrijk is. Ik zeg alleen maar dat structuur niet ten koste van de vindbaarheid mag gaan, èn dat structuur geen noodzaak is. Je kan iets vinden zonder dat je weet waar het ligt. Als je er maar naartoe geleid wordt. En dàt is de taak van een SEOer. Tevens de taak van Google.

Zoekt, en ge zult vinden!

Noot; Ik schrijf dit vooral op voor mensen die denken dat er een steekje bij mij los zit als ik beweer dat een website geen structuur hoeft te hebben. Met structuur bedoel ik de indeling, ordening, hierarchie, pagina's opdelen in categoriën, hoe ze met elkaar in verhouding staan. Ik heb voorkeur voor een platte structuur met labels. Maar als ik webbouwer, SEO-specialist of programmeur was geweest had ik waarschijnlijk ook klakkeloos van Google aangenomen dat structuur een must is, het pad in de url moet, en je een omleiding moet instellen voor een url die niet de voorkeursversie is. Maar ik kijk er anders tegenaan. Ehhhh, meer als gebruiker eigenlijk. En vindbaarheid staat bij mij boven structuur. Èn ik houd niet van, voor de bezoeker onzichtbare, SEO-trucjes: "What you see is what you get" is mijn motto.
Er zit overigens wel een steekje bij mij los -> door over SEO te bloggen... Ik blog om bezoekers naar mijn verkleedwinkel te lokken. Niet om conculega's SEO-tips te geven. Maar ach, er is toch niemand die begrijpt wat ik bedoel. En misschien zit er onder de lezers wel iemand bij die een verkleedpakje voor zijn of haar kind zoekt.