Briefje naar de rechter nummer 5

Na mijn vijfde rechtszaak had ik besloten niemand meer te helpen met rechtszaken. Met een pers die vrolijk mee doet met de criminele claimpraktijken kunnen rechters doen en laten wat ze willen. Bij een in persoon procederende gedaagde is er geen haai die kraait bij een onrechtvaardig oordeel. Ik bedacht dat ik mijn energie beter kon steken in wat de pers eigenlijk zou moeten doen; uitspraken langs de meetlat leggen.

Maar toen meldde zich wederom iemand met een stockfoto uit de beeldbank van Roel Dijkstra. En die claim was dusdanig bizar dat ik meende dat -met een professioneel gemachtigde- de rechter niet om het verweer heen kon.

Helaas moet ik wederom een briefje schrijven aan de rechter.Geachte heer mr. P.M. Frinking, 


Ik wil u vragen waarom eiser in deze zaak niet hoeft te bewijzen dat hij de maker is van de foto "Hand met pillen". De maker staat niet vermeld bij de foto en u vindt de standaard copyrightvermeldingen die bij elke foto in zijn enorme beeldbank staan voldoende om aan te nemen dat eiser zelf de maker is.

Het persoonlijk stempel van eiser is echter niet te herkennen, eiser maakt niet van dit type foto's en wij vermoedden dat een van zijn personeelsleden de foto gemaakt heeft of dat hij de foto heeft aangekocht.

Wie eist bewijst en ik vind het onverteerbaar dat u de bewijslast, dat eiser de foto niet zelf gemaakt heeft, bij gedaagde neerlegt.

Waarom oordeelt u zo?
Kent u de gemachtigde van eiser, mr. K.M. van Boven, soms?
Deed u vroeger als advocaat zelf van dit soort lucratieve stockfotozaakjes?
Of heeft u connecties met advocaten die dat doen?

U geeft auteursrechttrollen een vrijbrief. Dit is niet hoe ons rechtssysteem zou moeten functioneren en dat neem ik u kwalijk. De rechtzoekende wordt, betaald met belastinggeld, bedrogen. 


Martine Bakx


Eerdere briefjes naar de rechter:


Alles op dit blog is en blijft gratis ondanks dat het me inmiddels meer kost dan me lief is. Met name de artikelen over fotoclaims hakken erin, maar ja, iemand moet dat bijhouden hè... Een kleine financiële bijdrage wordt gewaardeerd.

Ik kan gedupeerden van fotoclaims nergens naar verwijzen. Als iemand mijn rol als hulpverlener over wil nemen, meld je!