Briefje naar de rechter nummer 3

Vanuit het niets plofte er 's avonds laat een bestelling voor een tegenvoorstel in mijn mailbox met daarbij een concept-dagvaarding ingesloten. Mijn eerste gedachte was afwijzen omdat het over teksten ging en niet over een stockfoto. Maar er was al betaald en ik weet dat zo'n klant nergens anders terecht kan voor een juridisch onderbouwde reactie met spoed. Dus ik bevestigde de bestelling, ging gelijk aan de slag en vroeg om productie 14 met kosten advocaat. "Deze kan ik brengen." was het antwoord. Ik reageerde met dat ik voldoende heb aan de conceptdagvaarding en dat ik alleen de kosten advocaat nog moet weten om ze te kunnen betwisten. Er volgde zo'n merkwaardige emailwisseling dat ik de telefoon gepakt heb. Bleek de rechter hem verteld te hebben dat hij een advocaat moest zoeken en dit briefje moest geven.


Slik.
Een claim van bijna €8.000 met proceskosten die al bij de rechter ligt en zo op het eerste gezicht aannemelijk lijkt. Er waren overduidelijk teksten gekopieerd en rechters liquideren niet zo snel de advocaatkosten zoals bij foto's het geval is.

Ik durfde hem niet te zeggen dat ik adviezen kan geven op uurtarief en dat hij eigenlijk op zoek moest naar een echte advocaat. Zodoende heb ik een aanvullend antwoord in elkaar gedraaid. En briefje nummero 3 naar de rechter als begeleidend schrijven erbij:

Goedemiddag,

Bijgaand vindt u het aanvullend antwoord van de heer X inzake dossier XX. De heer X stuurt een ondertekende versie in tweevoud naar u op.

De heer X is naar de zitting geweest op 24 maart jongstleden en heeft het advies van de rechter gekregen om een advocaat te zoeken. Zie bijgevoegd briefje van de griffier. Hij deed bij mij, laat op de avond van die 24 maart, via de website een aanvraag. Ik ben echter geen advocaat. Ik schrijf tegenvoorstellen om te voorkomen dat mensen voor de rechter gesleept worden door juristen die procederen als verdienmodel hebben.

Mensen als de heer X kunnen nergens terecht. Advocaten adviseren om claims te betalen omdat hen inhuren meer kost dan de claim. Advocaten verlangen voorschotten van niet kapitaalkrachtige partijen. Advocaten mogen niet no-cure-no-pay werken. Advocaten bestrijden elkaars kosten niet in IE-zaken.
Was ik advocaat geweest met hetzelfde uurtarief als in deze zaak, dan stond de teller voor de heer X nu op €2.291,25 en had ik dit niet no-cure-no-pay kunnen doen.

In feite wordt iemand die een sommatiebrief krijgt voor een vermeende inbreuk momenteel gelijk vogelvrij verklaard. Er wordt misbruik gemaakt van de kenniskloof over de auteurswet. Zodra ze zien dat je je niet juridisch kunt verweren blijven ze je achtervolgen totdat je betaalt onder dreiging van rechtszaken waar je een dure jurist voor moet inhuren om je bij te staan. Reden waarom bijna iedereen, ook al is de claim nog zo onredelijk, betaalt. Wat bij de rechter aanbelandt is het topje van de ijsberg.

Wat betreft deze zaak: De heer X ontkent het gebeuren niet, hij dacht in eerste instantie dat het nep was, de dagvaarding is het eerste dat hij op papier heeft ontvangen en hij ondervindt veel stress van deze zaak.

Om de stress en de kosten niet verder te laten oplopen verzoek ik u vriendelijk doch dringend geen comparitie of 2e ronde in te gelasten en direct uitspraak te doen.

Hoogachtend,


Gelukkig had X al een prima tegenvoorstel gedaan waardoor ik verwacht dat de rechter de gerechtelijke procedure onnodig zal vinden. Verder viel er gehakt te maken van de opgevoerde schade:

  • Een factuur uit 2014 van de copywriter. Je hoeft natuurlijk niet de catalogusprijs te betalen als je een deuk in een 6 jaar oude auto rijdt. De wet gaat uit van DAADWERKELIJKE schade bij een onrechtmatige daad.
  • Een toeslag van 100% op die factuur wegens misgelopen exposure voor de maker. Er werden geen teksten verkocht en de naam van de copywriter stond er niet bij vermeld dus ik begrijp niet hoe deze dan opdrachten misgelopen kan hebben.
  • Een offerte voor herschrijven van de teksten. Onnodig omdat de teksten al verwijderd zijn na eerste aanschrijven en dat bekend was.
  • Kosten advocaat zijn buitensporig (de eerste mail bedroegen die al €1.000).

Ik gok dat deze eiser fors meer kosten gemaakt heeft dan wat de rechter zal toewijzen.
Dat betreur ik. Want ik snap heel goed dat je achter zoiets aangaat en uitbesteedt... 


Update, er is vonnis gewezen.
Eiser heeft inderdaad meer kosten gemaakt dan wat de rechter heeft toegewezen. Er is slechts een derde van de gevorderde schade overgebleven. Desalniettemin wijst de rechter 75% van de buitensporige advocaatkosten toe plus proceskosten... Komt het totaalbedrag met nakosten voor gedaagde op ruim zevenduizend. Eiser betaalt bijna zevenhonderd.
Advocatenkantoor Le Poole Bekema mag in haar handjes klappen met zo'n rechter. En zich kapot schamen dat ze een kleine zelfstandige op deze manier in financiƫle problemen brengt.

Uitgeschreven welke punten uit het verweer de kantonrechter heeft gemist en een klacht ingediend bij de rechtbank:

Update, zoektocht advocaat.
Het is artikel 1019h rv waar verweer tegen gevoerd moeten worden. Wat ik in dit 3e briefje aan de rechter schreef, advocaten bestrijden elkaars kosten niet bij IE-zaken, blijkt in praktijk te kloppen. Op dit rechtsgebied is het onmogelijk je recht te halen.

Update, hoger beroep niet gelukt.
Uiteindelijk via de orde een advocaat toegewezen gekregen. Met nul mededogen brengt deze negatief advies uit. Alsof ik een vage dagvaarding lees: onbelangrijke details worden uitgelicht, de cruciale punten weggemoffeld.
Ik kan niets anders concluderen dat er voor laaggeletterde mensen met een Turkse achternaam geen rechtsbescherming is. Niet van de rechter, niet van de advocatuur.


Een eind maken aan auteursrecht-trollen? Teken en verspreid de petitie!
Mijn eindeloze reeks artikelen over onredelijke fotoclaims steunen? Klik hier.
Sommatiebrief of dagvaarding gekregen en juridische hulp nodig? Klik hier.