Vonnis teksten

Er is vonnis in de zaak over gekopieerde teksten... Op advies van de rechtbank Haarlem had deze gedaagde een advocaat gezocht om zijn mondelinge verweer op schrift te laten stellen en was via Google bij mij terechtgekomen.

De financiële gevolgen:

 • Toegewezen schadevergoeding rechthebbende -€1.942,74.
 • Toegewezen kosten gemachtigde tot aan dagvaarding -€1.031,75
 • Toegewezen kosten gemachtigde repliek +€2.182,38

Het 'voordeel' ten opzichte van een verstekveroordeling komt daarmee op €792,11, een bedrag dat zelfs mijn uren niet dekt, laat staan die van een advocaat. Gedaagde is dus door een schriftelijk verweer in te dienen duurder uit. Wederom een bevestiging dat je vogelvrij wordt verklaard zodra je een sommatiebrief ontvangt en het beste gelijk kunt betalen.

Feiten en voortraject:

 • Er zijn teksten overgenomen van de website van eiser.
 • Eiser heeft gelijk een advocaat ingeschakeld. Kosten €1.000.
 • Gedaagde heeft een sommatiebrief per mail gehad met totaalbedrag van €2.000.
 • Gedaagde heeft gereageerd en website offline gehaald.
 • Gedaagde heeft 3 mails daarna niet beantwoord.
 • Gedaagde is gedagvaard. Schade €3.045. Kosten advocaat €4.127.


Het vonnis:

Schade eiser €1.102,26.
Salaris gemachtigde €5.277,36 (niet toegewezen €1.759,48)
Met rente en proceskosten totaal te betalen door gedaagde €6.718,72 
Niet toegewezen kosten gemachtigde overstijgen de 'opbrengst', de procedure kost eiser €657,22
Beide partijen zijn geld kwijt. De enige die hier beter van wordt is de advocaat.

In hoger beroep zal er mijn inziens weinig van dit vonnis overeind blijven. De kantonrechter heeft namelijk niet meegewogen dat:

 • De advocaat de sommatiebrief niet per (aangetekende) post heeft verstuurd terwijl in de email van 20 januari en in de dagvaarding staat van wel. De dagvaarding, met daarin een verhoogde eis, was het eerste dat gedaagde op papier heeft ontvangen.
 • De emails van 25 januari, 4 februari en 3 maart aan de aandacht van gedaagde zijn ontsnapt omdat het emailadres van de opgeheven website niet meer frequent gecheckt werd en op dat emailadres veel spam binnen komt. Bovendien dacht gedaagde, door het niet ontvangen van de sommatiebrief per aangetekende post, met een oplichter van doen te hebben.
 • De advocaat niet voldoende heeft gedaan om buitengerechtelijk tot een oplossing te komen. Het had op zijn weg gelegen te bellen of per post te informeren waarom de emails na 21 januari niet werden beantwoord. De gerechtelijke procedure is al op 16 februari 2021 in gang gezet. 
 • Gedaagde een schikkingsvoorstel heeft gedaan van €1.450,- met overdracht domeinnaam, website en het doen van aanpassingen daarin.
 • De opgevoerde schade van eiser bij eerste contact €1.000,- voor herschrijven teksten bedroeg en bij dagvaarding gestegen was naar €3.045,- door het toevoegen van misgelopen licentie-inkomsten en een opslag wegens schending persoonlijkheidsrechten.
 • De teksten volgens de ingebrachte factuur alleen door de copywriter zijn geschreven en niet samen met eiser. Eiser verkoopt geen teksten, eiser loopt derhalve geen licentie-inkomsten mis. Eiser loopt geen exposure mis wegens ontbreken naamsvermelding. Misgelopen licentie-inkomsten als schade opvoeren is in tegenspraak met de eis dat gedaagde de teksten verwijderd moet houden.
 • Gedaagde de schade niet heeft erkend. In het vonnis staat dat gedaagde erkend heeft dat de website van eiser minder goed gescoord heeft door zijn toedoen terwijl dat uitvoerig is betwist. In de dupliek staat: "Ik betwist de blote stelling dat de website van Naam minder goed is gaan ranken door duplicate content op mijn website. Meerdere factoren, zoals aangegeven in de conclusie van antwoord, spelen daarin een rol. Vast staat dat de hyperlinken die onbedoeld waren blijven staan zorgen voor een betere ranking."
 • Bij de eerste email de advocaatkosten al €1.000,- bedroegen. De advocaat wist dat gedaagde niet goed Nederlands kan lezen en schrijven. De advocaat heeft een enorm pak papier geproduceerd voor de dagvaarding waar de gedaagde geen wijs uit kwam. Het aantal besteedde uren is buitenproportioneel.

Het staat overduidelijk in het verweer. Het is onverteerbaar dat een kantonrechter dat negeert.

Deze misère samengevat:

Je krijgt een email dat je website inbreuk maakt en dat je een bedrag van €2.000 moet betalen voor het opnieuw schrijven van de teksten en advocaatkosten. Je verwijdert de hele website. Je ontvangt de toegezegde sommatiebrief niet en denkt daardoor dat de zaak met het verwijderen van de website is afgehandeld. Emails naar het adres op de verwijderde website worden niet meer frequent gecheckt en je mist drie emails van de advocaat. Je wordt gedagvaard en moet meer dan €7.000 betalen aan schade en advocaatkosten. Je probeert te schikken en zo het doorzetten van de rechtszaak te voorkomen. Je gaat naar de rechtbank om je te verweren en die zegt dat je een advocaat moet zoeken om je verweer op papier te zetten. En dan oordeelt de rechter dat de teksten inderdaad niet opnieuw geschreven hoeven te worden omdat ze zijn verwijderd. Maar je moet wel misgelopen licentie-inkomsten van de copywriter, niet zijnde de eiser, betalen. Met een toeslag van 100% wegens schending persoonlijkheidsrechten van de copywriter, niet zijnde de eiser, erbovenop. Plus een aanzienlijke proceskostenveroordeling.
En de advocaat gaat doodleuk verder met zijn juridische dreigementen door in zijn betalingsverzoek van het vonnis een ongefundeerde beschuldiging te doen en af te sluiten met:
"Ik verzoek, en voorzover nodig sommeer, u dan ook hierbij om het versturen van dit soort berichten onmiddellijk te staken en gestaakt te houden.
Mochten dergelijke berichten verstuurd blijven worden, dan zal cliënt het hier niet bij laten zitten en behoud ik mij namens hem het recht voor om opnieuw rechtsmaatregelen tegen u te treffen."
 


Communicatie rechtbank:

De rechter heeft deze gedaagde bij de eerste rolzitting gevraagd om zijn mondelinge verweer door een advocaat op schrift te laten zetten en een brief meegegeven. Daar is nog een brief per post achteraan gestuurd. De rechter zei tegen gedaagde dat het vreemd was dat hij als Rotterdammer naar Haarlem, de standplaats van de advocaat, moest komen.
Het leek erop alsof er gelijk uitspraak zou komen om de kosten niet verder te laten stijgen:

En dan mag de advocaat toch nog een repliek indienen, komt er €2.909,84 aan advocaatkosten bij en rolt er zo'n idioot vonnis uit.

Vonnis is gepubliceerd op Rechtspraak.nl.

Hoger beroep is helaas een advocaat voor nodig anders had ik het al in gang gezet. Het enige dat ik kan doen is vastleggen van deze misstanden, reviews achterlaten en de publiciteit zoeken.


Update 29 november 2021
Ondanks dat de man gelijk aangegeven heeft het geld niet te hebben en gevraagd heeft om een betalingsregeling is er beslag gelegd op zijn rekeningen. Gezien de impact ben ik toch op zoek gegaan naar een advocaat. Dat had ik beter niet kunnen doen. Slapeloze nachten. Lijdensweg van de man verlengd. En bevestiging dat voor sommige IE-advocaten eigen gewin met artikel 1019r hv boven gerechtigheid gaat.
https://www.kijkenietkope.nl/2021/10/recht-vinden-bij-de-rechtbank.html
https://www.kijkenietkope.nl/2021/11/hoger-beroep-niet-gelukt.html 


Mijn eindeloze reeks artikelen over auteursrechttrollen met een kleine bijdrage sponsoren? Klik hier.
Een onredelijke sommatiebrief gekregen en juridische hulp nodig? Klik hier.