Briefje naar de rechter

Mijn rechtszaak sleepte maar voort. Toen ik naar de rechtbank belde om te vragen waarom het vonnis voor de derde keer aangehouden was (nu tot 1 maart) werd mij verteld dat ik een brief kon sturen die bij het dossier gevoegd zou worden. Ik stuurde een brief en prompt is er uitspraak gedaan. Alsof ze er op zaten te wachten. Of wellicht uit ergernis dat ik ze nog meer werk bezorgde.

De brief zoals verstuurd:


14 februari 2019

Weledelgestrenge heer, mevrouw,

Telefonisch werd mij verteld dat ik nog een brief kon sturen die bij het dossier gevoegd zou worden. Ik weet dat ik niets meer mag inbrengen, omdat de tegenpartij hierop niet meer kan reageren. Ik wil echter het volgende kwijt, ten bate van gedaagden in dit soort zaken die na mij komen:

Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft contact met mij gezocht omdat ze bezig zijn met: "het toepassen van de tarieven van Stichting Foto Anoniem door de rechter en de tegenpartij." Ik heb hen enkele recente zaken doorgegeven, waarin gedaagde daadwerkelijk veroordeeld werd volgens de tarieven van Stichting Foto Anoniem. Na de uitzending van Radar over foto-claims had ik nogmaals contact met hen. Zij lieten me weten dat ze niets konden doen, omdat gedupeerden geen consumenten zijn én omdat het aan de rechter is om te oordelen of de door tegenpartij ingebrachte tarieven redelijk zijn. De enige manier om die "standaardwaarde" -die de tarieven van Foto Anoniem nu lijken te zijn geworden- weg te krijgen is dus door het voeren van rechtszaken waarbij het tarief van Stichting Foto Anoniem wordt aangevochten.

De tarieven van Stichting Foto Anoniem zijn bedoeld voor foto's die gebruikt worden voor geldelijk gewin én waarvan de fotograaf niet te vinden is. Het tarief is inclusief opsporingskosten, inclusief opslag voor het ontbreken van de naam en inclusief een vrijwaring voor auteursrechtenclaims. Bij veel geldelijk gewin is de kans groter dat de fotograaf zich nog zal melden en tevens laat je hiermee zien dat je alles gedaan hebt om de fotograaf te vinden.

Het is merkwaardig dat deze tarieven nu als 'gangbaar en marktconform' worden ingebracht, waar het in feite slechts gaat om misgelopen licentievergoedingen. Nog dubieuzer is het dat dit bedrag bij claims, vorderingen als ook in rechtszaken regelmatig wordt verdrievoudigd wegens 'ontbreken naam, ontbreken van toestemming en verminking' terwijl dit bij het tarief van Stichting Foto Anoniem inclusief is.

Hoogachtend,


Voor mijn zaak heeft het, zoals verwacht, niet meer mogen baten. 😫😭😡😫
Maar hé, doe er je voordeel mee als je deze tarieven ziet verschijnen in een claimbrief of dagvaarding.

Het is pech met de rechter dat ik veroordeeld ben volgens de tarieven van Stichting Foto Anoniem.
De rechter geloofde het aantal pageviews niet. Daardoor is bagatel afgewezen.
Verder geloofde de rechter niet dat ik de foto voor dit type gebruik had kunnen kopen voor € 3,50.
Zie hier mijn opmerkingen over het vonnis.