Vonnis "Hand met pillen"

Ik had voor de eigenaar van een platform een tekstje geschreven om een fotoclaim af te wimpelen maar bij nader inzien leek het hem beter niet te reageren. Er kwam nog een brief en daarna een dagvaarding waar 22 december 2022 vonnis is gewezen.

Roel Dijkstra beweert dat hij zelf de maker is van deze foto.

Zijn gemachtigde mr. K.M. van Boven beweert dat haar voormalig kantoorgenoot mr. L. De Vries een sommatiebrief in 2017 heeft gestuurd en dat gedaagde telefonisch verweer heeft gevoerd terwijl dat niet zo is.

Naar aanleiding van de ingediende Conclusie stuurt gemachtigde mr. K.M. van Boven een nieuwe claim naar gedaagde en probeert een schikking te bereiken over de lopende procedure.

Enkele citaten uit de stukken:

Uit de dagvaarding:

Bij gebrek aan wetenschap betwisten wij dat eiser de auteursrechthebbende is.

Uit de repliek 1:

Wie eist bewijst. Het is niet aan gedaagden om tegenbewijs te leveren. Bovendien stond er bij deze foto, in tegenstelling tot andere foto's uit de beeldbank, geen naam van de fotograaf vermeld. Wij geven aan dat het getuigen over de totstandkoming van de foto geen bewijs is dat eiser de camera in positie heeft gebracht en op het knopje gedrukt heeft.

Uit de repliek 2:
Wij geven aan dat hij de hele serie aangekocht kan hebben en dat dat geen bewijs is dat hij de maker is.

Uit het vonnis:

Kantonrechter mr. P.M. Frinking van rechtbank Gouda oordeelt dat eiser voldoende heeft aangetoond dat hij de maker is, ondanks de inbreng van de screenshots van deze zaak waar je kunt zien dat je vanuit Google gelokt wordt naar pagina's zonder copyrightvermeldingen. Mr. P.M. Frinking wijst het gevorderde (eveneens betwiste) tarief toe. Met andere woorden, rechtbank Gouda geeft eiser een vrijbrief om boetes op te leggen voor alle foto's uit zijn beeldbank die hij tot zomer 2021 zonder enige bescherming etaleerde op Google.

Mr. P.M. Frinking zwijgt over het feit dat mr. K.M. van Boven de gedaagde een nieuwe claim heeft gestuurd:

En dat mr. K.M. van Boven daarna een schikking probeert te bereiken over de onderhavige zaak.
Het rechtstreeks benaderen van gedaagde door de advocaat van eiser is intimiderend en heeft, naast de oplopende kosten, voor veel extra stress* gezorgd.

In het vonnis staat dat mr. K.M. van Boven 2,5 week na dagvaarding een herstel-exploot naar de rechtbank heeft gestuurd, dit stuk heeft gedaagde niet bereikt.

Mocht het vonnis gepubliceerd worden, leg ik het langs de meetlat op Fotoclaim.nl, alwaar je een overzicht kunt maken van stockfoto-zaken met mr. K.M. van Boven. Het zijn er meer dan weergegeven, het systeem laat maximaal 20 stuks zien.


Ik vind het schandalig hoe rechtzoekenden bedrogen worden.

Alles op dit blog is en blijft gratis ondanks dat het me inmiddels meer kost dan me lief is. Met name de artikelen over fotoclaims hakken erin, maar ja, iemand moet dat bijhouden hè... Een kleine financiële bijdrage wordt gewaardeerd.
Bloedsjagerijnig word ik ervan. Als iemand het stokje over wil nemen, meld je!

* Ik ben daar de oorzaak van. Ik heb gedaagde overgehaald om te procederen omdat ik ervan overtuigd was dat hier goede jurisprudentie uit zou komen. Zelf wilde hij zich bij verstek laten veroordelen.

Sluit ik af met Nietzsche: "De hoop is het kwaadste der kwaadste, omdat zij de marteling verlengt."