Opsporing verzocht


Als we de maker van deze foto kunnen vinden en dat iemand anders blijkt dan Roel Dijkstra kunnen we dit vonnis laten herroepen.

Wij zijn op zoek naar gepubliceerde foto's uit het archief van Roel Dijkstra waarvan de bestandsnaam begint met gtp. Heb je een claim gehad -of een licentie gekocht- voor zo'n foto dan zouden wij graag de bestandsnaam willen weten.

Wat we al denken te weten (of vermoeden), bijgewerkt op 8 maart 2023:

  • Er zijn 6.408 foto's waarvan de bestandsnaam begint met gtp, mogelijk van dezelfde fotograaf.
  • Gezien de onderwerpen is dat een Nederlandse fotograaf.
  • GTP is de afkorting van Get the Picture, de map waarin deze foto's staan in het archief van Roel Dijkstra.
  • De fotograaf is in 1995 gestart met stockfotografie en zal dus ouder dan 43 jaar zijn.
  • De fotograaf heeft tot december 2016 foto's gemaakt voor het archief van Roel Dijkstra.
  • De foto is in 2014 gepubliceerd door de Telegraaf met vermelding van Fotopersburo Dijkstra BV als rechthebbende.
  • Bij minimaal 3 foto's uit de map Get the Picture staat/stond de naam Joep van der Pal als zijnde de maker.
  • Mogelijk zijn in 2016 gtp-foto's uit het archief van Roel Dijkstra vindbaar voor Google gemaakt.
  • De fotograaf is mogelijk een kleinkind van oma Stoffels, geboren 4 maart 1897 als Aleide Maria Schoot.
  • De fotograaf kent het meisje op deze foto uit 2004:

In chronologische volgorde de speurtocht:
N.B. Als je op de screenshots klikt verschijnt er een groter, leesbaar formaat.

Zomer 2020 checkte ik voor het eerst een foto van Roel Dijkstra. Ik tikte belastingbrieven in bij Google en het achtste resultaat was de foto uit de beeldbank van Roel Dijkstra. Als maker staat daar Joep van der Pal -een werknemer van Roel Dijkstra- vermeld. Volgens art.7 Aw is de werkgever de rechthebbende en ik concludeerde dat Roel Dijkstra de exclusieve rechten had.

Toen ik destijds doorklikte vanuit Google afbeeldingenzoeker belandde ik op een verzamelpagina zonder copyrightvermeldingen en kon ik de foto in groot formaat downloaden. Deze wijze van foto's publiceren beschouw ik als uitlokking, anders zouden de via Google makkelijk vindbare foto's mijn inziens wel beveiligd zijn en had er een bestelknop bij gestaan.

Begin 2021 checkte ik voor een tweede maal een foto van Roel Dijkstra. Die foto was onvindbaar terwijl de gedaagde de foto ten tijde van het 'delict' makkelijk via Google gevonden moet hebben. In de beeldbank stond de foto zonder naam van de fotograaf en zonder bestelbutton. De gedaagde heeft mijn bevindingen met de foto belastingbrieven toegevoegd aan zijn verweer doch hij verloor de zaak en moest €700 voor de foto plus proceskosten betalen.

Later dat jaar checkte ik voor de derde maal een foto van Roel Dijkstra. Bij de sommatie zat dit screenshot, wederom zonder naam van de fotograaf en zonder bestelbutton. Ik gaf aan dat het enkele feit dat een foto in een beeldbank staat nog niet betekent dat eiser de exclusieve rechten heeft. Er is niet gereageerd op de sommatie en na slechts één herinnering startte Roel Dijkstra een gerechtelijke procedure.

Bij dagvaarding deed Roel Dijkstra een bewijsaanbod dat hij de auteursrechthebbende was. Omdat dat bewijs ontbrak betwistten wij 'bij gebrek aan wetenschap' dat Roel Dijkstra de exclusieve rechten heeft. Roel Dijkstra bood aan om als maker over de totstandkoming van de foto te komen getuigen en ondanks dat die getuigenis niet heeft plaatsgevonden ging de rechter ervanuit dat hij de maker is.

Bij repliek stelt Roel Dijkstra:

Dijkstra BV is van Paul Dijkstra. Het bedrijf ken ik onder meer van deze rechtszaak en een review bij I-EE, het advocatenkantoor van Kitty van Boven, de advocaat die als gemachtigde van Roel Dijkstra optrad in de procedure:

Dat Dijkstra BV in de bestandsnaam staat betekent wellicht dat die foto via het archief van Dijkstra BV op de website van gedaagde is gekomen.

Ik wilde de foto opzoeken in het archief van Dijkstra BV maar dat bleek offline. Ik heb van Dijkstra BV geen verse sommaties gezien sinds ik de fotoclaimproblematiek volg (begin 2017) dus ik begon te vermoeden dat Roel Dijkstra het archief van Dijkstra BV heeft overgenomen ergens in 2016. Via Tineye zag ik dat de foto uit 2005 inderdaad pas in juni 2016 in de beeldbank van Roel Dijkstra is geplaatst terwijl de foto elders voor die datum is gebruikt.

Leuke theorie maar de stelling dat de openbaarmaker bekend moet zijn geweest met Dijkstra als maker omdat de naam Dijkstra in het bestand staat kan ik er niet mee weerleggen. Ook al is Paul Dijkstra, de eigenaar van Dijkstra BV, niet zelf de maker, als de foto zonder naam van de maker is gepubliceerd in zijn archief dan is de BV volgens art. 8 Aw de maker en die BV heet Dijkstra.
Daarbij is dit geen nieuw feit, ik had dit bij dupliek moeten aankaarten. Bovendien kan Roel Dijkstra bij overname van de beeldbank de exclusieve rechten verworven hebben en dan heeft bewijs dat hij niet de maker is geen invloed op de uitkomst van het geschil.

Ik zocht in andere beeldbanken (Flickr, Shutterstock, Alamy).
Ik tuurde naar de bestandsnamen, de drie gecheckte foto's beginnen met gtp. En wat ik al veel eerder had moeten doen... ik pakte de nieuwe claim erbij die Roel Dijkstra buiten de rechter om naar gedaagde had gestuurd en zag dat zijn website gewijzigd was. Tegenwoordig staan er bestelbuttons bij de foto's en is er een directory toegevoegd. Alle vier de gecheckte foto's blijken in de map Get the Picture te staan. Ook die met de belastingbrieven waar nu de naam Joep van der Pal ontbreekt.

Totaal zijn er 6.408 foto's waarvan de bestandsnaam begint met 'gtp', vermoedelijk de afkorting van Get the Picture. Ik zag duidelijk een persoonlijk stempel van de maker.

Ik ging googelen en meende dat persoonlijk stempel te herkennen bij de fotograaf die handelt onder de naam Get the Picture. Zij gaf telefonisch aan nooit foto's van medicijnen gemaakt te hebben, doch heeft vooralsnog niet gereageerd op mijn mail waarin ik vraag om bevestiging dat zij niet de maker is van de foto.

Ik dook in de map Get the Picture en vond enkele foto's met personen:

Het meisje met het roze gestreepte truitje komt met datzelfde truitje in verschillende settings voor, mogelijk is dat een bekende van de fotograaf.

Verder staat er een persoonsbewijs in op naam van Aleide Maria Schoot terwijl bij de omschrijving oma Stoffels staat. Mogelijk is de fotograaf een kleinkind van deze vrouw die is geboren op 4 maart 1897.

Ondertussen had iemand anders uitgezocht waar de inbreukmakende foto met in de bestandsnaam 'Dijkstra BV' vandaan kwam:


En we ontdekten nog een publicatie uit 2013 waar Roel Dijkstra bij staat vermeld:

De theorie dat Roel Dijkstra de foto in 2016 heeft overgenomen van Dijkstra BV kan dus de prullenbak in, de foto is voor die tijd al met zijn naam gepubliceerd. Mogelijk heeft de fotograaf beide beeldbanken een licentie verleend en dan hebben zowel Roel als Paul geen uitsluitend recht.
Van de andere drie foto's kan ik alleen credits vinden van Roel Dijkstra, een foutje van de Telegraaf met de credits [Dijkstra BV ipv Roel Dijkstra] kan ik nog niet uitsluiten.

Het is opmerkelijk dat Tineye voor alle vier de geclaimde foto's resultaten van de website van Roel Dijkstra geeft. Andere foto's uit het archief van Roel Dijkstra geven geen resultaten en stockfoto-sites schermen normaalgesproken hun foto's af voor zoekmachines als Tineye. Mogelijk heeft Roel Dijkstra foto's in juni 2016, nadat het archief van Paul Dijkstra offline ging, geoptimaliseerd voor zoekmachines en heeft Tineye ze op dat moment getraceerd.

Er zijn 2, vermoedelijk rechtmatig gepubliceerde, gtp-foto's gevonden met credits Joep van der Pal:

In het archief ontbreekt de naam bij de foto's.


Blijkbaar is de naam van de fotograaf alleen zichtbaar voor licentienemers. Opmerkelijk dat Roel Dijkstra in gerechtelijke procedures beweert zelf de maker te zijn. Joep van der Pal is een ex-werknemer, onder art. 7 Aw. heeft Roel Dijkstra de exclusieve rechten dus je verwacht dan dat hij gewoon zegt dat een werknemer de foto heeft gemaakt.
Ik concludeer daaruit dat Joep van der Pal niet de maker is, zijn persoonlijk stempel is ook niet te herkennen in deze 2 foto's.

Juni 2024. Vonnis gevonden over deze foto uit de map Get the Picture.


We zouden graag nog meer geclaimde foto's uit de map Get the Picture willen checken om te kijken onder welk copyright ze legaal gepubliceerd zijn voor juni 2016. Neem a.u.b. contact op.


Alles op dit blog is en blijft gratis, al kost het meer tijd en frustratie dan me lief is. Ik verdiep me alweer vijf jaar in auteursrechtschendingen. Ik ben zelf geen jurist, maar juristen gebruiken mijn bevindingen in artikelen, processtukken, scripties en proefschriften.
Moreel gezien kan ik benadeelden, die in dit commerciële juridische circus vaak nergens terecht kunnen, niet in de kou laten staan.
Een kop koffie als steun wordt gewaardeerd.


De drie gecheckte foto's met andere foto's gemaakt rond dezelfde tijd. De blauwe kaders laten de tags zien waarmee ze tot zomer 2020 goed vindbaar waren in Google.