Vergelijk het met door rood licht fietsen

Ja, de "bingokaart" met de 25 meest gebruikte auteursrecht-trucjes zou mijn laatste stukje zijn over het misbruik van de auteurswet. Doch er is weer een slecht vonnis: In deze zaakwaar ter zitting bleek dat de fotografe haar vraagprijs alleen kon "onderbouwen" met andere claims en toegaf dat ze bij een normale reactie had willen schikken voor €4,50 (haar prijs op Oypo), is geen procesverbaal opgemaakt. De fotografe kreeg de gevraagde €250,- en heeft nu om een herstelvonnis verzocht omdat ze de door de rechter ingeschatte (want niet ingediende) kosten voor gemachtigde niet hoog genoeg vond. Dan raak ik dusdanig geïrriteerd dat ik weer een stukje MOET schrijven.
Zou zo'n claimfotografe weten wat zo'n zaakje de gemeenschap kost?
Zou zo'n rechter beseffen dat met het accepteren van deze valse waarde de fotografe een vrijbrief heeft om door te gaan met afpersen? Dat het zelfs de amateurfotograaf aanzet om dergelijke bedragen te gaan claimen?

Valse waardes die zijn geaccepteerd door de rechter. Bron Jennyfromtheblog.


Vergelijking
Iedereen weet dat je niet door rood licht mag fietsen. Toch wordt het massaal gedaan. Als je betrapt wordt heb je pech en moet je een boete betalen, ongeacht of je het met opzet deed. "Had je maar beter moeten opletten" is het als je erover klaagt. Of "goed dat het eens aangepakt wordt, er wordt veel te veel door rood gereden."
Als je klaagt over een inbreukbrief krijg je eenzelfde soort reacties.

Verschil
Door rood licht fietsen is een overtreding waarvoor je een boete kunt krijgen.
Een inbreuk op auteursrechten is een onrechtmatige daad waarbij je de ontstane schade moet vergoeden.

Uit een civielrechtelijk vonnis over een foto.
Fotografen en rechtenbeheerders claimen bedragen die niet overeenkomen met de daadwerkelijke schade. Het is onbegrijpelijk dat rechters de valse waardes accepteren die worden ingebracht als "gebruikelijke licentievergoeding". Onder andere de Rijdende Rechter deed dat voor een, oude in opdracht gemaakte én al betaalde, foto.
Omdat er valse waardes toegekend worden in vonnissen ontstaat de indruk dat het klopt als je een boete krijgt voor een foto die je zonder toestemming hebt gebruikt. Men denkt "pech dat ik betrapt ben" en betaalt.

Het slechte vonnis van de legbatterijfoto
Ik wist dat ik niet goed opgelet had én ik vind dat inbreuken aangepakt moeten worden, ik heb er zelf immers ook last van. Omdat rechters alleen de daadwerkelijke schade behoren toe te wijzen en de gebruikelijke licentievergoeding een paar eurootjes is (naar ik nu weet €3,50) betaalde ik het geclaimde bedrag van honderden euro's niet. Permission Machine verstuurt weliswaar massaal inbreukbrieven doch had tot dat moment toch nog nooit een rechtszaak aangespannen.
Vol vertrouwen ging ik het proces in en vroeg de rechter om een principiële uitspraak:

"De kantonrechter zal allereerst ingaan op het verweer van [gedaagde] dat Permission Machine en – naar de kantonrechter begrijpt – dus [eiser] misbruik van recht maakt. Daarvan is naar [gedaagde] meent sprake, aangezien deze clubs het auteursrecht exploiteren als verdienmodel, nu de bedragen die zij incasseren voor niet daadwerkelijk geleden schade grotendeels ten goede komen aan juristen en ondernemingen en niet aan fotografen."

Dat de geïncasseerde bedragen niet overeenkomen met de daadwerkelijk geleden schade staat vast. De rechter bevestigt dat alleen de daadwerkelijke schade kan worden vergoed maar verwerpt mijn verweer.

"Iets anders is dat bij een concrete inbreuk alleen de daadwerkelijk geleden schade kan worden vergoed, waaronder krachtens het bepaalde in artikel 6:96 BW ook de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid vallen alsook kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte."

De rechter gelooft namelijk dat €214 per jaar het tarief van Hollandse Hoogte is voor gebruik op een klein blog en vindt het coulant dat dat bedrag niet 4x in rekening is gebracht. Terwijl overduidelijk is dat het gevraagde tarief niet van Hollandse Hoogte is maar van Stichting Foto Anoniem die prijzen heeft voor commercieel gebruik van foto's waarbij de fotograaf niet bekend is. Prijzen die inclusief waardevermindering, ontbreken naam, opsporing en een verzekering tegen claims in de toekomst zijn.

"Voorts kan het niet meer zelf kunnen bepalen of en wanneer een foto gebruikt mag worden afdoen aan de exclusiviteitswaarde van een foto, althans kan het enkele feit dat een foto van jaren her dateert op zichzelf bij de beoordeling daarvan geen gewicht in de schaal leggen. Gelet op deze goede gronden voor de verhoging kan niet worden gezegd dat de verhoging in het onderhavige geval een (uitsluitend) punitief karakter heeft."

Zelfs de verhoging van 50% op de tarieven van Stichting Foto Anoniem wordt geaccepteerd door de rechter voor een bijna 20 jaar oude foto die verwijderd is van de plaats waar mijn 9-jarige dochter de foto via Google gevonden heeft.
Tel daarbij op dat slechts een klein deel van de massaal geclaimde bedragen die geïncasseerd worden door Permission Machine terecht komen bij de fotograaf en je snapt misschien waarom ik stukjes blijf schrijven over vonnissen die niet kloppen*.
Volledig vonnis klik hier.

Oplichting
Een valse waarde inbrengen in een rechtszaak is oplichting. Omdat de valse waardes worden geaccepteerd in rechtszaken kan er gedreigd worden met... rechtszaken. Radar adviseerde doodleuk om te betalen omdat kosten oplopen als er een rechtszaak van komt en zei niets over dat er geld geclaimd wordt voor inbreuken die geen inbreuken zijn:
Enfin. De 25 meest gebruikte trucjes om mensen geld af te troggelen staan hier op een rijtje.

Ik kan het de fotografen niet eens kwalijk nemen. Het is vervelend dat foto's zonder toestemming gepakt worden en van de rechter mag je momenteel boetes opleggen voor iedere foto die je ooit geschoten hebt getuige deze 10 vonnissen. Maar dat juristen, die de wet behoren te kennen, willens en weten valse waardes inbrengen in rechtszaken en zichzelf daarvoor een hoge beloning op no cure no pay basis toekennen is ongehoord. Het lijkt mij strafbaar.

Ik heb mijn gal weer gespuugd, heeft me weer een hele ochtend gekost.
Ik ga nu echt proberen er niet meer over te schrijven. 😌


* Liefdewerk oud papier. Het levert mij niets op. Ik krijg er zelfs de boete niet mee bij elkaar gebedeld.
Mijn eindeloze reeks artikelen met een kleine bijdrage sponsoren? Klik hier.
Sommatiebrief gekregen en juridische hulp nodig? Klik hier.