Vraag je geld terug bij Permission Machine!

De inkt is nog niet droog van mijn vorige stukje of ik voel me alweer genoodzaakt om het volgende stukje over Permission Machine te schrijven. In twee dagen tijd zijn er namelijk drie claims ingetrokken. Dat is opmerkelijk, tot op heden heb ik alleen "on hold" gezien.

"Zij hebben bevestigd dat NASA-beelden gebruikt mogen worden en mij de opdracht gegeven om uw dossier te annuleren."

Permission Machine erkent namens ANP aan twee aangeschrevenen, Henk Veldkamp en Arie Nouwen, dat ze geen rechten hebben om misgelopen licentievergoedingen te claimen voor foto's van NASA. De derde ingetrokken claim was van deze twitteraar, die bleek al een licentie te hebben voor de foto.

Het laat duidelijk zien wat de werkwijze is van Permission Machine en ANP. Volledig geautomatiseerd wordt het web gescand en voor elke foto uit hun database die ze tegenkomen wordt een claimbrief gestuurd. Tenminste als ze naam en adresgegevens kunnen vinden, reden waarom het vooral personen, stichtingen en verenigingen treft die een Kvk-nummer op de site hebben staan.
Ze sturen ook claimbrieven voor foto's waarvoor ze niet de (exclusieve) rechten hebben, foto's waarvoor al een licentie is aangeschaft, gebruik dat onder een uitzondering op de auteurswet valt, foto's die alleen maar lijken op een foto of foto's die zo doorsnee zijn dat er geen auteursrecht op zit. Ik heb er hier wat verzameld.
Er wordt een flink bedrag gevraagd:

Uit de tweet

De economische waarde die hier wordt opgevoerd als schade is vals. Ze mogen niet meer claimen voor geleden schade dan het tarief dat bij legaal gebruik gehanteerd wordt.
Er mag voor schade alleen bij een tarievenlijst van een ander aangesloten worden als het tarief onbekend is. En dan is het aan de rechter om te bepalen of het redelijk is om bij deze tarievenlijst aan te sluiten.

ANP Permission Machine

De meeste van deze, massaal door Permission Machine verstuurde, claims worden betaald. Omdat de blogger, die per abuis en zonder kwade opzet een foto publiceert, vaak niet voldoende kennis heeft van het auteursrecht en iemand inhuren meer kost dan de claim.

Je vraagt je af hoeveel mensen, die niet wisten dat ANP onterecht foto's van NASA claimt, betaald hebben om een rechtszaak te voorkomen. Die kunnen hun geld terug vragen. Plus wat "dossierkosten" voor de tijd die ze er aan besteed hebben.
Dankzij nieuwe jurisprudentie zijn er nog twee situaties waarbij je je geld terug kunt vragen:

1. Beeldigbeeld voor "inbreuken" in de periode dat zij nog niet bestond.
Beeldigbeeld heeft 4 beeldbanken met foto's van meer dan duizend fotografen. Beeldigbeeld bestaat pas sinds 2012 en kan voor die tijd geen licentievergoeding misgelopen hebben omdat ze toen de rechten nog niet had.

Uit het vonnis:
"Daarom kan niet worden aangenomen dat [eiseres] licentie-inkomsten of winst heeft gederfd. Dit maakt dat haar vordering tot betaling van schadevergoeding moet worden afgewezen. De kantonrechter komt aan verdere beoordeling niet toe."

2. Portretten gemaakt in opdracht waarbij de fotograaf geen toestemming heeft van de geportretteerde om de foto's te verkopen.

Een fotograaf kan geen licentievergoeding mislopen voor foto's die hij niet mag verkopen.

Uit het verweer van dit vonnis.

Zoals de meesten inmiddels wel zullen weten (kuch) had ik hier graag de optie aan toegevoegd dat de hoogte van de claim niet klopt. Dat het oplichting is om een andere waarde dan de werkelijke waarde op te voeren. Ik heb het tot aan de rechter geprobeerd maar helaas volgde er jurisprudentie uit met het omgekeerde effect. Reden waarom ik net zolang blijf doorschrijven totdat deze afpersingspraktijken stoppen*.

© yoo.rs auteur Dominic Schmetz
"De rechter geloofde** mijn verhaal dat het een verdienmodel is voor juristen en rechtenbeheerders niet. Ik heb de indruk dat ze dacht dat ik me eruit zat te draaien door te doen alsof het een klein blog was. Ondanks dat het overduidelijk was dat Hollandse Hoogte een ander tarief dan hun eigen tarief inbracht zei de rechter dat ik niet achteraf over de vraagprijs kan gaan onderhandelen. Bovendien trok de rechter op eigen houtje het aantal pageviews in twijfel waardoor bagatel is afgewezen. De aangereikte optie, dat de foto niet origineel genoeg is om voor bescherming in aanmerking te komen, om deze neuzelzaak op de makkelijkste manier af te wijzen werd niet opgepakt. Er zijn nauwelijks creatieve keuzes zichtbaar: Het was een natuurgetrouwe momentopname, er is geen compositie gemaakt en de kippen hebben niet geposeerd. Dhr. R. van Hemert van Hollandse Hoogte wist de rechter echter 20 jaar na dato te vertellen dat de fotograaf M. Wijnbergh speciaal op een krukje was gaan staan en precies 13 eieren in het shot wilde hebben."

Voor goede jurisprudentie moet er iemand letterlijk in het verweer zetten dat de tarieven van ANP, Hollandse Hoogte, Beeldigbeeld bekend zijn en dat ze geen aansluiting mogen zoeken bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem. Zeggen, dat het tarief te hoog is en niet marktconform is, blijkt niet voldoende. Ik had zelfs gemeld dat Hollandse Hoogte foto's verkocht vanaf €1,- via eerlijkefoto.nl voor dit type gebruik...

Er gaan momenteel drie dingen goed mis:
  • Mensen worden afgeperst om hoge bedragen te betalen voor minuscule inbreuken die niet altijd een inbreuk zijn.
  • De rechtspraak wordt belast met neuzelzaken wat belastinggeld kost.
  • Voor de professionele fotograaf die daadwerkelijk schade heeft wordt het moeilijker om zijn recht te halen.

Mijn tips lees je hier.
Een bijdrage voor de opgelegde boete is nog steeds welkom. Dat kan via deze link.
Heb je juridische hulp nodig? Ik help graag.


* Iemand moet het doen hè... Het helpt niet als er een auteursrechtsmoesjesbingo verschijnt en juristen de indruk wekken dat je voor elke foto een boete kan krijgen of heffen van €1.000,-. Er wordt gewerkt aan een reactie -> De auteursrechtrucjes-bingo is inmiddels gepubliceerd.

** Update 24 juli 2020. Inmiddels denk ik dat het geen kwestie was van niet geloven. En ja, ik zou mezelf 2 jaar geleden ook een complotgekkie gevonden hebben. Toen dacht ik nog dat ik per abuis in een geautomatiseerd incassotraject terechtgekomen was.