Briefje naar de rechter nummer 6

De onwaarschijnlijke waarheid legt het af tegen de geloofwaardige jurisprudentie.

Het is sinds mijn veroordeling vijf jaar geleden mijn woord tegen dat van iedereen die baat heeft dat het perverse verdienmodel met stockfoto's in stand blijft...


Ik had destijds verwacht dat ik een paar euro schadevergoeding zou moeten betalen. En omdat dat veel minder is dan gevorderd ging ik ervanuit dat ieder zijn eigen proceskosten zou dragen. Ik had immers de foto zonder bron gepubliceerd terwijl ik wist dat dat erbij moet.

Ik werd echter veroordeeld tot het betalen van €332,50 schadevergoeding voor het mislopen van inkomsten én de proceskosten. De rechter deed het voorkomen alsof de inbreuk plaats vond op mijn zakelijke website. De rechter weigerde ter zitting bewijs van het daadwerkelijke tarief aan te nemen. De rechter passeerde mijn verweer dat het gebruik uitgelokt is door de foto goed vindbaar via Google te publiceren en later te verwijderen.

Recentelijk ontdekte ik dat Hollandse Hoogte, inmiddels opgegaan in ANP, waarschijnlijk loog dat de fotograaf zijn rechten heeft overgedragen en ik heb ze gedagvaard om het vonnis te laten herroepen wegens bedrog. Vandaag is de eerste zitting. Bij de dagvaarding een brief voor de rechter van destijds:

"
Bergschenhoek, 3 april 2024Geachte mevrouw mr. G.J. Heevel,


Het is inmiddels vijf jaar geleden dat ik uw oordeel mocht ontvangen over een banale stockfoto van een legbatterij. Ik had het geschil voor laten komen omdat ik vertrouwde op jurisprudentie waarmee de praktijken van claimclubs een halt toegeroepen konden worden. Uit mijn verweer van destijds:

“Claimclubs als Permission Machine scannen geautomatiseerd het web af op zoek naar ‘foute’ foto’s, verwerkt in een blog of een presentatie. Vervolgens wordt een volautomatisch juridische dreigbrief verstuurd waarin onredelijke kosten en schadevergoedingen worden opgevoerd.

Hierbij vraag ik u een fundamentele uitspraak te doen over claimclubs als Permission Machine die het Auteursrecht exploiteren als verdienmodel, aangezien de bedragen die zij incasseren voor niet daadwerkelijk geleden schade, grotendeels ten goede komen aan juristen en ondernemers èn niet aan de fotograaf.”

Uw oordeel had echter een averechts effect:
  • U kende een schadevergoeding toe op basis van de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem. Dat bedrag is hoger dan de ‘retroactieve’ licentie die Permission Machine bij aanvang probeerde te slijten. Permission Machine verhoogde de bedragen in haar blafbrieven en bij protest verwees ze naar mijn vonnis.
  • U deed het voorkomen alsof de inbreuk plaats vond op mijn zakelijke website terwijl het voor iedereen duidelijk was dat de foto op mijn blog stond. Juristen schreven over mijn zaak met titels als; Ook een foto op een persoonlijk blog is een inbreuk. Bloggende ZZPers zijn door die publiciteit een nog lucratievere prooi voor claimclubs geworden.
  • U had bij de mondelinge behandeling kunnen vragen naar de overeenkomst met de fotograaf die Hollandse Hoogte beweerde te hebben. Dan had ik gewonnen en waren andere fotoagentschappen niet aangezet om ook op eigen naam schade te gaan vorderen. Alleen al DPG Media laat zo’n claimclub inmiddels duizend brieven per week versturen.
Wederom probeer ik nu jurisprudentie uit te lokken waarmee het verdienmodel van claimclubs ontmoedigd wordt. Wederom vertrouw ik op een rechtvaardig oordeel. En ik kan alleen maar hopen dat mijn vertrouwen niet opnieuw beschaamd wordt.


Martine Bakx
"


Het 6e briefje alweer, eerdere versies:
  1. Brief 1. Uitleg over Stichting FotoAnoniem, eveneens gericht aan rechter Heevel.
  2. Brief 2. Het geclaimde bedrag is niet onderbouwd met het reguliere tarief.
  3. Brief 3. Voor inbreukmakers is juridische hulp onbetaalbaar.
  4. Brief 4. Schade toegewezen gebaseerd op Stichting BeeldAnoniem.
  5. Brief 5. Bewijslast bij gedaagde neergelegd.


Ik vind het leuk om de macht uit te dagen. Én ik vind dat ik alles, dat in mí'jn macht ligt, moet doen om de copyrightmaffia te stoppen.
De rechtszaak (deurwaarder, griffie) betaal ik uit eigen zak, salaris gemachtigde mag ik achteraf betalen.
Een kleine bijdrage voor mijn tijd en strijd wordt gewaardeerd.