7e rechtszaak op rij verloren

Ook de tweede zaak over een Wikipedia-foto is verloren... Voor mij de zoveelste bevestiging dat de oorzaak van het voortduren van deze afpers-ellende bij de rechtspraak zit.

Vorige keer was er voorafgaande aan de procedure gesteggel over de naamsvermelding. Dit keer was gelijk toegegeven dat er geen naam was vermeld en is een schikkingsvoorstel gedaan van €50 met verwijzing naar deze jurisprudentie. Er kwam geen tegenbod, jurist Dirk Dijkstra hield vast aan €1.080,-.

De foto is op Wikipedia gepubliceerd met de naam CrazyPhunk als auteur. Dat is de naam die volgens de voorwaarden van een CC-licentie vermeld had moeten worden. Jurist Dirk Dijkstra vordert echter schade omdat de naam Richard Broekhuijzen niet is vermeld.

De aansluiting bij de tarieven van stichting Beeld Anoniem is uitgebreid betwist met jurisprudentie [zaak1, zaak2, AMI-artikel]. En verder de incassokosten, proceskosten, enz zie samenvatting zoals ingediend bij het laatste processtuk:
 • S heeft niet onrechtmatig gehandeld volgens art. 29.b.1 Aw.
 • Buitengerechtelijk, bij aanvang van het geschil is reeds erkend dat de publicatie niet voldoet aan de voorwaarden van een CC-BY-SA-3.0-licentie en is €50 schadevergoeding aangeboden. Eerst door N, later door S. S betwist alle kosten die nadien gemaakt zijn door B.
 • S betwist dat er een geschil is op het gebied van intellectueel eigendom, enkel de hoogte van de schadevergoeding staat in deze procedure ter discussie.
 • De schade is door de repliek van B en het incident verder toegenomen [productie 10].
 • S betwist schade voor B door het niet vermelden van zijn pseudoniem Crazypunk. Het pseudoniem is op geen enkele manier te herleiden tot B, B heeft geen credits misgelopen.
 • S betwist schade op basis van een forfaitair bedrag, art. 27.2 Aw. B biedt deze foto nergens te koop aan, N zou dit bedrag nimmer vrijwillig betaald hebben.
 • S betwist de aansluiting bij de vrijwaringstarieven van Stichting BeeldAnoniem.
 • S betwist dat de vrijwaringstarieven van Stichting BeeldAnoniem marktconform zijn.
 • S betwist de hoogte van de gevorderde licentievergoeding.
 • S betwist de incassokosten omdat de vordering niet op een overeenkomst is gebaseerd.
 • S betwist de kosten voor opsporing, onderzoek en juridische uren. Het getuigt niet van gezond ondernemerschap om zoveel kosten te maken voor een simpele stockfoto waar niet eens van bekend is of die voor bescherming in aanmerking komt.
Ook mijn boze brief aan rechter mr. F.C. Burgers van de vorige zaak hadden we bijgevoegd. Dit keer ga ik er niet eens meer een briefje aan wijden, het heeft totaal geen zin, wat een corruptie bij de rechtspraak.

De rechter neemt de gevorderde bedragen over:
- 300% tarief Stichting Beeld Anoniem €1.080,-
- Opsporing- en invorderingskosten €370,-
- Incassokosten 15% over €1.450,-
en wijst met wat rente (tot aan de dagvaarding) totaal €1.687,07 toe. Daarbovenop nog rente (vanaf dagvaarding) en proceskosten tegen liquidatietarief. Totaal moet er €2.620,33 betaald worden.

Met €1.687,07 blijft de schade net onder de appelgrens van €1.750. Gelukkig is er een tegenvordering die niet (volledig) onder proceskosten valt en mag dat volgens art. 322 rv. erbij opgeteld worden.

Update: hoger beroep is niet gelukt. De inzamelingsactie blijft online.

Ik vind het schandalig dat de rechtspraak belast wordt met dit soort futiliteiten, het kost de maatschappij een vermogen. Nog schandaliger vind ik dat rechter mr. G.J.J. Smits van Rechtbank Noord-Nederland met dit vonnis een vrijbrief geeft aan jurist Dirk Dijkstra.


Alles op dit blog is en blijft gratis, al kost het meer tijd en frustratie dan me lief is. Ik verdiep me alweer vijf jaar in auteursrechtschendingen. Ik ben zelf geen jurist, maar juristen gebruiken mijn bevindingen in artikelen, processtukken, scripties en proefschriften.
Moreel gezien kan ik benadeelden, die in dit commerciële juridische circus vaak nergens terecht kunnen, niet in de kou laten staan.
Een kop koffie als steun wordt gewaardeerd.