Vonnis foto van Wikipedia

"Als je de foto met naam fotograaf en link naar de licentie hebt geplaatst kun je de claim afwijzen en zo niet dan kan ik een tegenvoorstel maken" antwoordde ik op de vraag of je een claim voor een foto van Wikipedia moet betalen. 
Niet veel later mailde de man dat hij gedagvaard was...

Voor deze foto:

Door Richard Broekhuijzen CC BY-SA 4.0

Met zeer uitgebreid bewijsmateriaal dat de naam en CC-link niet zichtbaar waren bij de publicatie terwijl de man dat wel had beweerd.

Ik vermoed dat eiser ervan uitging dat de man voor de rechter de discussie over de naam- en linkvermelding zou voortzetten. Dan kunnen er uurtjes geschreven worden en loopt dankzij de volledige proceskostenveroordeling bij IE-zaken het bedrag flink op.

Met het advies uit het AMI-artikel over auteursrechttrollen in gedachten schreef ik het volgende voor de gedaagde op:

"Ik erken dat als de foto voor bescherming in aanmerking komt dat ik de rechten van eiser heb geschonden door zijn naam niet duidelijk te vermelden bij de foto en dat ik een link naar de licentie had moeten opnemen. Ik betwist slechts dat eiser een licentievergoeding zou zijn misgelopen. De foto is immers rechtmatig te gebruiken voor commerciƫle doeleinden zonder betaling van een licentievergoeding."

En ik vroeg om een verklaring voor recht.

"Ik vraag u edelachtbare om voor recht te verklaren dat eiser in strijd handelt met artikel 21 Rv door te beweren:

  • dat €360/jaar een standaard markttarief is conform Stichting Foto Anoniem,
  • dat hij licenties verkoopt voor een tarief van €360/jaar,
  • dat hij een licentievergoeding is misgelopen terwijl hij de foto via Wikipedia zonder kosten beschikbaar stelt.

Ik vraag u edelachtbare om voor recht te verklaren dat eiser misbruik van recht maakt door onder druk van een (dreigende) gerechtelijke procedure een schadevergoeding af te dwingen die is gebaseerd op een veel hoger tarief dan het werkelijke licentietarief."

Eiser reageerde daarop dat gedaagde geen belang had bij verklaringen voor recht. Gedaagde maakte daarop deze illustratie om duidelijk te maken dat auteursrechttrollen verwijzen naar voor hen gunstige jurisprudentie om mensen onder druk te zetten en te laten betalen. En zolang rechters de onredelijke tarieven blijven toewijzen zal niemand een gerechtelijke procedure aandurven. Wat bij de rechter aanbelandt is het topje van de ijsberg.

Veel hoop op jurisprudentie om uit deze cirkel te geraken had ik niet. Alleen als je een advocaat inschakelt lijkt de rechter te kijken naar het verweer. Maar tarieven volgens FotoAnoniem plus toeslag en volledige proceskostenveroordeling, totaal €2.881,75 inclusief nakosten, is ongelooflijk. De fotograaf heeft niets overlegd, geen factuur of offerte, waaruit blijkt dat hij een tarief van €360/jaar rekent.

Vonnis ECLI:NL:RBMNE:2021:5887

Met zulke rechters heeft de copyrightmaffia een vrijbrief.

Moet ik wederom op zoek naar een advocaat voor hoger beroep. Dit keer niet op toevoeging. Zal de man dus een crowdfunding voor op moeten starten.
Update 5 juli 2022: Een crowdfunding zag deze gedaagde niet zitten, ik schreef daarom maar weer eens een open briefje naar de rechter. Uiteindelijk toch nog gelukt een advocaat te vinden die het voor een bescheiden fixed price wil doen.
Update 19 augustus 2022: Advocaat heeft niets meer van zich laten horen en reageert niet.
Update 14 februari 2023: Advocaat Ewout Jansen heeft de zaak vandaag laten verlopen.


Wikipedia
Een fotograaf geeft altijd een vrije licentie af aan Wikipedia als hij daar foto's uploadt of toestemming geeft voor publicatie.
Juridisch artikel over foto's gebruiken van Wikipedia.


Help je mee een eind te maken aan auteursrecht-trollen? Teken en verspreid de petitie!

Mijn eindeloze reeks artikelen over fotoclaims met een kleine bijdrage sponsoren? Klik hier.
Een onredelijke sommatiebrief gekregen en juridische hulp nodig? Klik hier.