Polyhiërarchie

Zelden zie ik artikelen van gelijkgestemden wat betreft de navigatie in een webwinkel. Tot op heden was Bart van de Biezen de enige met een artikel waarbij ik dezelfde afkeer van lineair navigeren zag.
Velen hameren op een lineaire hiërarchie. Aangezien een goede lineaire hiërarchie bestaat uit elkaar uitsluitende categorieën ontstaan er òf geforceerde, onnodig grote, taxonomieën òf moeten er voorkeurscategorieën ingesteld worden omdat artikelen in meerdere categorieën passen.

Ward van de Put attendeerde mij op dit artikel van Page Laubheimer. Citaat:
"Polyhiërarchieën vormen een grote moeilijkheid voor fysieke objecten: als je maar één exemplaar van een boek (of slechts één piano) hebt, kan het maar op één plek staan. Om polyhiërarchieën te vermijden, ontstonden er veel gecompliceerde manieren om items te classificeren; het gaat om zorgvuldig gestructureerde taxonomieën en verstandig gebruik van kruisverwijzingen."

Dit is precies wat ik afgelopen jaren heb proberen uit te leggen. In de fysieke wereld kan je een artikel maar op één plek zetten. Virtueel, in een webwinkel, kun je een artikel op meerdere plekken tegelijkertijd zetten. Oftewel de plek kan in de virtuele wereld een variabele worden.
Dat daar de term polyhiërarchie voor gebruikt wordt heb ik nooit geweten.

Zonde dat dit heldere artikel van Laubheimer eindigt met dat je polyhiërarchieën terughoudend moet gebruiken omdat ze de navigatie zouden bemoeilijken en je conflicten krijgt met de broodkruimel. De broodkruimel geeft de plaats aan waar je zit in een lineaire hiërarchie*. Aangezien je in een polyhiërarchie zit (de plek is een variabele) is er meer dan 1 plaats en ontstaat er dus een conflict. En dan zegt de schrijver ineens als een vastgeroeste SEO-cowboy dat je unieke paden kunt weergeven door de rest weg te werken met de door mij zo verfoeide canonical, ook al is dat een ander pad dan het door de bezoeker gevolgde pad. Auw!
Laat die broodkruimel gewoon weg òf geef alle plekken weer! Dan hoef je niet te gaan goochelen met voorkeurspaden en een canonical.

De navigatie wordt niet bemoeilijkt door polyhiërarchie als je een pad toevoegt tussen de verschillende plekken waar een artikel staat. Zie het groene streepje op de afbeelding. (Afbeelding is een fragment uit de afbeelding in het hier besproken artikel).
Ik durf zelfs te stellen dat de navigatie dan vergemakkelijkt wordt.

De bezoeker kan zelf kiezen of hij start met een topic of een author. Als het nog teveel artikelen zijn (over sommige topics wordt vaker geschreven en sommige authors zijn wat productiever dan de andere) kan de bezoeker via het groene pad verder verfijnen. Je maakt dan een doorsnede van de verzameling author A met de verzameling topic B. Je trekt de hele artikelendatabase als het ware door 2 filters heen.
Ongeacht welk pad de bezoeker gevolgd heeft (gestart met author of topic, aantal stappen 1 of 2), bij het artikel vermeld je beide plekken waar het artikel staat; author A èn topic B. Een broodkruimel wordt dan overbodig. En de bezoeker kan zelf kiezen of hij meer van author A wilt zien of meer over topic B.

Poly betekent veel en niet 2. Voor de eenvoud houd ik me hier aan de 2 plekken uit het artikel. Als de database groter wordt zullen daar natuurlijk meerdere plekken bij komen, bijvoorbeeld maand+jaar.

Overigens ontbreekt in mijn eigen webwinkel, waar ik een "zoek op thema" en een "zoek op soort" heb ditzelfde groene verbindingsstreepje. Ik maak gebruik van bestaande winkelsoftware en ben tot op heden deze optie nog bij geen enkele winkelhost tegen gekomen. Ondanks dat ik er al meer dan 10 jaar om vraag...

* Wat ik lineaire hiërarchie noem wordt elders monohiërarchie genoemd. Het is een boomstructuur waarbij elk artikel via één vastgelegde route naar het beginpunt gaat. Deze vaste route is bekend onder de naam broodkruimel, het is een lineair pad.

NB, dag erop dit kattebelletje geschreven.