Arrest VG Bild-Kunst

Het door middel van framing opnemen van een werk geldt als een handeling in een mededeling als je middels een hyperlink de gebruikers een directe toegang tot die werken op de oorspronkelijke website biedt. Je mag er vanuit gaan dat de oorspronkelijke website zoveel mogelijk internetgebruikers wil bereiken als er vrijelijk toegankelijk is gepubliceerd.

Het Europees Hof heeft daar recentelijk aan toegevoegd dat het wél een mededeling aan publiek is wanneer de oorspronkelijke website maatregelen tegen het framen heeft getroffen.

Dit screenshot functioneert als link ;-).

De vraag die gesteld werd aan het Europees Hof in de zaak VG Bild-Kunst is:
„Vormt het opnemen, door middel van framing, van een met toestemming van de rechthebbende op een vrij toegankelijke website beschikbaar werk op de website van een derde een ‚mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 indien daarbij door de rechthebbende getroffen of geïnitieerde voorzieningen tegen framing worden omzeild?”

Die vraag is beantwoord met JA:
"...een mededeling aan het publiek in de zin van deze bepaling vormt wanneer met die opneming de voorzieningen worden omzeild die de houder tegen framing heeft getroffen of opgelegd."

In de conclusie voorafgaand aan dit arrest was dat nog een NEE*.
In die conclusie legt advocaat-generaal Szpunar uit dat hotlinken (= automatisch linken, embedden via de afbeeldingsurl) iets anders is dan embedded hyperlinken. Hij concludeert dat je toestemming nodig hebt om foto's te embedden, dat uitgevers doeltreffende maatregelen kunnen nemen tegen het embedden van losse foto's en dat maatregelen tegen het framen omzeild mogen worden als je hyperlinkt naar de oorspronkelijke website.
In de uitspraak wordt niks meer gezegd over embedden van foto's. Logisch want embedden is in jurisprudentie hetzelfde als framen. Embedden = inkaderen = framen = insluiten = inbedden van werk vanaf de bronserver.

Het is absurd hoeveel juristen er beweren dat het Svensson-arrest betekent dat je andermans foto's ongevraagd mag embedden zonder hyperlink. Deze juristen blijven maar volhouden dat je gebruikers niet hoeft te verwijzen naar de oorspronkelijke website. Deze juristen beweren in feite dat je foto's vanaf elke willekeurige server (Google, Facebook, Twitter) mag embedden zolang je maar niet zelf down- en uploadt.
Juristen die wél weten dat je moet hyperlinken als je zonder toestemming een foto embedt profiteren van deze desinformatie. Ik kan inmiddels een boek vullen over de ellende met embedden.


* Tot mijn grote teleurstelling:
Ik heb een paar jaar geleden framekillers op mijn blogs gezet omdat Bloglovin alles overneemt. De eerste jaren was dat afdoende maar inmiddels omzeilt Bloglovin die framekillers. Volgens de conclusie mocht Bloglovin dat doen, volgens de definitieve uitspraak dus niet.
Afgezien daarvan overtreedt Bloglovin sowieso de regels. Ze framen niet op identieke wijze, ze bieden geen directe toegang en op sociale media wordt niet naar de bron gelinkt.


Een eind maken aan de heksenjacht op stockfoto's? Zodat de fotograaf die echt wat te claimen heeft dat kan oplossen zonder een jurist in te schakelen? Teken en verspreid de petitie!

Mijn eindeloze reeks artikelen over fotoclaims steunen? Klik hier.
Sommatiebrief of dagvaarding gekregen en juridische hulp nodig? Klik hier.