Rechtszaken Permission Machine

Bijgewerkt 11 oktober 2023

Proceskosten kunnen bij een IE-zaak enorm oplopen en daarom worden bijna alle onredelijke fotoclaims betaald. Bijna niemand durft het tot een rechtszaak te laten komen. Het is een lucratief verdienmodel en steeds meer rechthebbenden en juristen hebben dat ontdekt. Het aantal verstuurde sommatie-brieven is explosief gestegen.

Via website ANP

Permission Machine is een partij die in opdracht van rechthebbenden sommatie-brieven verstuurd. Ze hebben software waarmee ze stockfoto's opsporen. De opdrachtgever bepaalt achter welke 'hits' aangegaan moet worden. Bij ANP, Hollandse Hoogte en BeeldigBeeld lijkt het erop dat ze iedereen waarvan ze makkelijk de adresgegevens kunnen vinden een standaard schikkingsvoorstel sturen. Als er niet betaald wordt en de opdrachtgever de procedure voort wil zetten wordt gerechtsdeurwaarder Rosmalen Nedland ingeschakeld. Je procedeert dus tegen de rechthebbende met Rosmalen Nedland als gemachtigde.
Gepubliceerde vonnissen (link Rechtspraak.nl onder de datum) met Permission Machine in het voortraject:

1. 18 januari 2017 Hollandse Hoogte
TV-uitzending de Rijdende Rechter. Stockfoto beschuit met muisjes.
Er wordt beweerd dat Hollandse Hoogte een licentievergoeding van €200,- is misgelopen.
Dit wordt toegewezen met een opslag van 150% = €500,-.
Geen proceskosten omdat deelname aan programma gratis is en veel exposure oplevert.

2. 31 oktober 2018 ANP, rechtbank Midden-Nederland
Er wordt aangesloten bij een gemiddeld tarief van Stichting Foto Anoniem (€215) met opslag van 50%.
Gedaagde verweert zich o.a. dat foto's niet origineel genoeg zijn om voor bescherming in aanmerking te komen en dat de foto in deze bijgesneden versie op vele plaatsen is gepubliceerd.
Rechter neemt het gemiddelde van .nl-websites (€198,75), beperkt de opslag tot 25% en liquideert de proceskosten.

Dit 2e vonnis is helaas pas na nr. 5 gepubliceerd. Spijtig voor degenen die in een juridische strijd verwikkeld zitten om een stockfoto waarbij een opslag van 300% en een veelvoud aan kosten gevorderd worden.

3. 7 november 2018 ?, rechtbank Limburg
fotoclaim.nl/2018/11/uit-niets-blijkt-een-uitsluitend-recht
Er wordt aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem (€215) met opslag van 50%.
Gedaagde verweert zich dat foto onder ander copyright is gevonden. Gedaagde is bereid bedrag naar rato te betalen; twee weken van de aangeboden retro-actieve licentie die geldt voor één jaar. En nog iets met gegevens Google images.
Rechter wijst het gevraagde tarief (€215) met opslag van 50% toe. Volledige proceskostenveroordeling.

4. 13 februari 2019 ANP, rechtbank Den Haag
Er wordt aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem (€215) met opslag van 50%.
Gedaagde verwijt eiser niet te hebben voldaan aan substantiëringsplicht, verwijt eiser korting voor dieperliggende pagina niet toegepast te hebben, verweert zich te laat of foto wel origineel genoeg is (pas bij de hoorzitting) en geeft aan niet meer te kunnen betalen dan in kas.
Rechter neemt ander tarief van de lijst (€198,75), wijst opslag wegens punitief karakter af. Volledige proceskostenveroordeling.

5. 15 februari 2019 Hollandse Hoogte, rechtbank Rotterdam
Er wordt aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem (€215) met opslag van 50%.
Mijn zaak. Aangegeven dat je voor dit type gebruik geen licentie aanschaft en dat rechthebbende daarom geen schade heeft wegens het mislopen van een licentievergoeding. Dankzij de ervaringsdeskundige die mij hielp is er gevraagd om liquidatietarief zeer eenvoudige zaak toe te passen. (Dat vond ik eigenlijk overbodig omdat Permission Machine zeer beperkte proceskosten had ingebracht. De rechter gaf echter ter zitting aan dat ze ging liquideren en dat was de reden dat ik het aandurfde om niet te schikken. Met onverwacht 3 gemachtigden ter zitting waren de proceskosten anders flink gestegen.)
Voorafgaand aan het vonnis stuur ik de rechter een brief dat het niet klopt om aan te sluiten bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem en dat een opslag wegens ontbreken naam en afname exclusiviteit overkill is.
Rechter wijst het gevraagde tarief (€215) met opslag van 50% toe en liquideert de proceskosten.
Opvallend; rechter verdraait de feiten zodat het op commercieel gebruik lijkt waarvoor de tarieven van www.eerlijkefoto.nl niet gelden.

Geld verdienen met procederen lijkt niet het doel: Het verschil tussen liquideren en volledige proceskostenveroordeling is namelijk klein.
Na mijn vonnis worden de bedragen in de sommatiebrieven verhoogd naar het tarief van Stichting Foto Anoniem. Voorheen diende je een retro-actieve licentie van één jaar af te nemen. Mensen die bezwaar maken tegen de tarieven van Stichting Foto Anoniem krijgen delen uit mijn vonnis toegestuurd.
Het gekozen tarief wordt geel gemarkeerd door Permission Machine in de brieven:


6. 6 maart 2019 ANP, rechtbank Midden-Nederland
Er wordt aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem (€215) met opslag van 50%.
Gedaagde verweert zich dat ANP haar niet kan dwingen dure licenties af te nemen en zegt dat 1 van de 4 foto's op een andere website stond.
Rechter neemt tarief voor kleinste formaat (€148,-), past korting toe van 25%, beperkt de opslag tot 25% en liquideert de proceskosten.

7. 7 maart 2019 ANP, rechtbank Rotterdam
Er wordt aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem (€215) met opslag van 50%.
Gedaagde vindt €200,- een redelijke schadevergoeding en stelt dat Permission Machine hem onnodig heeft gedagvaard en: "...het hem ontgaat waarom ANP uitgaat van een gemiddeld bedrag en waarom de winstderving wordt vermenigvuldigd met 1,5."
Rechter wijst het gevraagde tarief (€215) met opslag van 50% toe. Volledige proceskostenveroordeling.

8. 13 maart 2019 Beeldig Beeld, rechtbank Midden-Nederland
Er wordt aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem (€215) met opslag van 50%.
Gedaagde heeft 3x het gebruikelijke tarief van BeeldigBeeld geboden. Gedaagde wijst er onder andere op dat de korting voor een diepliggende pagina van de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem niet is toegepast.
Rechter neemt ander tarief van de lijst (€198,75), past korting van 25% toe, wijst opslag af, buitengerechtelijke kosten volgens BIK en liquideert proceskosten.

9. 13 maart 2019 Beeldig Beeld, rechtbank Midden-Nederland
Er wordt aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem (€215) met opslag van 50%.
Gedaagde heeft het schrijven van blogartikelen uitbesteed en meent dat de auteur aansprakelijk is.
Rechter neemt ander tarief van de lijst (€198,75), beperkt de opslag tot 25%, buitengerechtelijke kosten volgens BIK en liquideert proceskosten.

10. 19 maart 2019, ANP, rechtbank Overijssel
fotoclaim.nl/2019/03/door-patient-geplaatste-foto-van-anp
Er wordt aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem (€215) met opslag van 50%.
Geen brieven gezien, emails in de spambox terechtgekomen. "De foto in het verhaal is bijgevoegd door een patiënt van Step en dat de foto helemaal niets met de bedrijfsactiviteiten van Step van doen heeft. Step heeft geen enkel financieel voordeel behaald met de foto."
Rechter wijst het gevraagde tarief (€215) met opslag van 50% toe, buitengerechtelijke kosten volgens BIK en liquideert proceskosten.

11. 19 maart 2019, ANP, rechtbank Overijssel
Er wordt aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem (€215) met opslag van 50%.
Gedaagde had foto's op Facebook gevonden en dacht dat ze dan vrij te gebruiken waren. Heeft website opgeheven.
Rechter wijst het gevraagde tarief (€215) met opslag van 50% toe, buitengerechtelijke kosten volgens BIK en liquideert proceskosten.

12. 3 april 2019, ANP, rechtbank Midden-Nederland
Er wordt aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem (€248,25) met opslag van 50%.
Foto van kunstwerk van gedaagde waarop een medewerker van gedaagde is te zien. Gedaagde voert portretrecht medewerker op.
Rechter wijst het gevraagde tarief (€248,25) toe, beperkt de opslag tot 25% (alleen voor ontbreken naamsvermelding), buitengerechtelijke kosten volgens BIK en liquideert proceskosten.

13. 3 april 2019, Beeldig Beeld, rechtbank Midden-Nederland
Er wordt aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem (€215) met opslag van 50%.
Gedaagde heeft vanaf eerste contact laten weten dat hij de foto in 2008 ontvangen en gepubliceerd heeft via een persbericht. Gedaagde voert verweer dat foto niet origineel genoeg is om voor bescherming in aanmerking te komen en dat eiser de fotograaf pas vertegenwoordigt sinds 2012 en derhalve geen vergoeding is misgelopen.
Rechter wijst de vordering af en gedaagde krijgt €8.000,- (!) aan advocaatkosten vergoed.

14. 10 april 2019, Hollandse Hoogte, rechtbank Midden-Nederland
Er wordt aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem (€248,25) met opslag van 50%.
Gedaagde geeft aan dat het op vergissing berust en dat hij/zij niet bereid is voor dit type gebruik te betalen.
Rechter neemt ander tarief van de lijst (€185), past korting van 25% toe, beperkt de opslag tot 25%, buitengerechtelijke kosten volgens BIK en liquideert proceskosten.

15. 16 mei 2019, Visions, rechtbank Rotterdam
Er wordt aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem (€248,25) met opslag van 50%.
Gedaagde heeft tarieven overlegd van vergelijkbare foto's.
Rechter wijst schikkingsvoorstel (€175) met opslag van 50% toe, buitengerechtelijke kosten volgens BIK en liquideert proceskosten.
Opvallend: Argument om te kiezen voor €175 is "Eveneens is door [gedaagde] niet onderbouwd bij welk tarief aansluiting kan worden gezocht nu de tarieven uiteenlopen van €9,80 tot €1,05 per afbeelding."

16. 14 juni 2019, BeeldigBeeld, rechtbank Amsterdam
Er wordt aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem, onduidelijk welk bedrag.
Gedaagde verwijt eiser de kortingen van de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem weggelakt te hebben.
Rechter neemt het tarief van €452, past korting van 50% toe en wijst al het meerdere af.
Opvallend: Vonnis gepubliceerd zonder de naam Permission Machine.

Op 5 augustus 2019 komt Stichting Foto Anoniem met een nieuwe, sterk vereenvoudigde, tarievenlijst. Er wordt enkel nog een jaartarief getoond en bedragen zijn nu onafhankelijk van formaat, diepte van de pagina en extensie. 
Merkwaardig genoeg staat er een BTW-percentage vermeld. Dat betekent dat ze een commerciële stichting zijn en dat het geen reservering betreft terwijl ze dat wel beweren op de website.

Wat bij mij de vraag doet rijzen wie deze stichting eigenlijk in de lucht houdt? Niemand die daar toch een foto "koopt?". Met het enorme aanbod neem je toch gewoon een andere foto waar je wél de rechthebbende van kan vinden? En als je de foto toch persé wilt gebruiken dan reserveer je toch zelf een bedrag voor als de fotograaf zich nog meldt? Waarom zou je dat geld bij Stichting Foto Anoniem parkeren?

Omdat rechters alle argumenten bij bagatelzaken van tafel vegen, zelfs toeslagen voor ontbreken naam op de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem toewijzen en gedupeerden nergens terecht kunnen voor hulp of informatie zet ik op 28 augustus 2019 alle misselijke trucs van de copyrightmaffia op een rijtje

17. 10 september 2019, Hollandse Hoogte, rechtbank Noord-Nederland
Er wordt aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem (€248,25) met opslag van 50%.
Gedaagde stelt dat de inmiddels verwijderde foto een andere foto was, toont Google zoekopdracht waar de andere foto verschijnt en beklaagt zich dat vragen over de fotograaf niet zijn beantwoord.
Rechter wijst het gevraagde tarief (€248,25) toe, beperkt de opslag tot 25%, buitengerechtelijke kosten volgens BIK en liquideert proceskosten.

18. 9 oktober 2019, ANP, rechtbank Gelderland
Er wordt aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem (€248,25) met opslag van 50%.
Verweer is dat bedrijf op de verkeerde naam is aangeschreven.
Rechter wijst het gevraagde tarief (€248,25) toe, wijst opslag wegens punitief karakter af. Volledige proceskostenveroordeling.

In tijdschrift AMI verschijnt een artikel over begroting van de schade bij fotozaken. Het ministerie van Justitie verstrekt dit artikel (als je klaagt over Permission Machine) en adviseert de zaak voor de rechter te laten komen. Een slecht advies omdat je daarmee op kosten gejaagd wordt, rechters negeren verweer en hanteren de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem als een standaard.

19. 10 januari 2020, ANP, rechtbank Rotterdam
Er wordt aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem (€248,25) met opslag van 50%.
Rechter wijst het gevraagde tarief (€248,25) toe, beperkt de opslag tot 25% en liquideert de proceskosten.

20. 10 januari 2020, ANP, rechtbank Rotterdam
Er wordt aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem (€248,25) met opslag van 50%.
Brieven en mails niet ontvangen. Inningspraktijken komen dubieus over. Betrof een foto op een website die overgenomen is, de vorige eigenaar had gedaagde gevrijwaard. 
Rechter wijst het gevraagde tarief (€248,25) toe, beperkt de opslag tot 25% en liquideert de proceskosten.

21. 12 maart 2020, Beeldig Beeld, rechtbank Amsterdam
Er wordt aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem (€248,25) met opslag van 50%.
Verweer gedaagde: "De foto is niet geüpload maar embedded... Dat levert geen inbreuk op enig auteursrecht op... Uit billijkheid is [gedaagde] bereid € 170,- voor de foto te betalen, zonder kosten."
Rechter neemt bedrag van de recentere tarievenlijst (€180), wijst opslag en proceskosten af.

Vriend en vijand denken dat de rechter het fout heeft bij het laatste vonnis.
Mijn inziens had de rechter het goed. Voor embedden zonder hyperlink is toestemming nodig.


Permission Machine wordt na de zaak van het 'embedded ei' steeds vaker door juristen als onredelijk weggezet. Toch houden ze vol dat je beter kunt betalen...


Een vreemde gewaarwording om te ontdekken dat deze "bedrijfstak" kennelijk weet dat veel claims én vonnissen niet deugen, dat ze het in stand houden door gedupeerden te adviseren te betalen en wijzen naar Permission Machine als de grote boeman.
Alsof de vakantievierende badmeester iemand laat verzuipen in plaats van een reddingsboei toe te werpen en achteraf zegt dat de dienstdoende badmeester had moeten ingrijpen .

Screenshot 4 feb 2021, tekst is inmiddels aangepast

Geen enkele jurist lijkt van mij te willen aannemen dat embedden ZONDER toestemming of hyperlink een inbreuk is. Keer op keer raken juristen geïrriteerd als ik het aankaart. Ondertussen worden er wél sommatie-brieven voor verstuurd.

Bron: Iusmentis

Sinds de implementatie EU-richtlijn 2004 geldt voor IE-zaken in Nederland dat ze in aanmerking komen voor een volledige proceskostenveroordeling. De proceskosten zijn nadien volledig uit de hand gelopen en worden gebruikt om onredelijke schadevergoedingen af te dwingen. In jurisprudentie worden de tarieven van Stichting Foto Anoniem als marktconform beschouwd. Voor ontbreken naam wordt een opslag van 100% gerekend, voor bijsnijden (verminking) idem dito.
Permission Machine betrad het 'strijdtoneel' pas in 2014, nádat de weg geplaveid was. Over claims van €1.500 voor een portretfoto van 62x62 pixel (geplukt van Linkedin) werden rechtszaken gevoerd. Als een gedupeerde €18.000 moet betalen van de rechter voor een paar foto's, uit een betaalde serie waarvan publicatierecht was afgekocht, ontstaat daar NUL ophef over.

Met de wetenschap van nu snap ik dat Permission Machine aansluit bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem. Een opslag van 50% en de proceskosten zijn zelfs bescheiden te noemen als je ze vergelijkt met wat op dat moment gangbaar was. De proceskosten komen niet in de buurt van dit overzicht:

Screenshot 4 feb 2021, tekst is inmiddels aangepast

Al met al kan ik concluderen dat het 'strijdtoneel' flink verbeterd is door de vele zaken van Permission Machine. Er zijn goede ontwikkelingen:
  • Proceskosten bij eenvoudige fotoclaims worden gereduceerd tot liquidatie-tarief.
  • Opslagen worden beperkt tot 25%.
  • Buitengerechtelijke incassokosten worden beperkt tot BIK.
  • Procederen levert niet meer genoeg op voor no-cure-no-pay-juristen.
  • AMI-artikel om de waarde van een misgelopen licentievergoeding te bepalen.
  • Arrest erfgoed Leiden met enkele euro's als waarde. Een en ander volgens werkelijk ontvangen bedragen door eiser en de tarieven van Pictoright:
  • AMI-artikel hoe je te verweren tegen auteursrecht-trollen.
  • Petitie onredelijke fotoclaims.
  • Kamervragen [pdf].

Eerlijk duurt het langst!
Een leugen komt op den duur altijd uit, maar de waarheid blijft altijd waar.

****************************************

Update 18 november 2021
In België is eindelijk in de rechtbank de werking van Permission Machine aan de kaak gesteld"Na grondig onderzoek van de werkwijze die Permission Machine stelselmatig toepast is de rechter van oordeel dat dat de vordering misbruik uitmaakt: ze sporen overtredingen in eerste instantie op om er munt uit te slaan, niet om die stop te zetten."
Nederlandse rechters blijven ondertussen de door Permission Machine gevorderde tarieven met een opslag van 125% plus proceskosten toewijzen. Ook als je voor €250 had willen schikken terwijl de gevorderde schade €226,88 bedroeg.
fotoclaim.nl/2021/11/schikkingsvoorstel-van-250-blijkt-net

*****************************************

Update 12 januari 2022
ANP heeft een zaak verloren. Het lijkt erop alsof de rechter het verweer alleen serieus neemt als je een gemachtigde inschakelt, net zoals bij zaak 13. Waardoor deze gedaagde ondanks dat hij gewonnen heeft meer dan €7.000 (!) euro kwijt is.

*****************************************

Update 20 april 2022
Permission Machine heeft haar naam gewijzigd in Visual Rights Group en zegt haar werkwijze aan te passen.

*****************************************

Een eind maken aan de heksenjacht op stockfoto's? Zodat de fotograaf die echt wat te claimen heeft dat kan oplossen zonder een jurist in te schakelen? Teken en verspreid de petitie!


Alles op dit blog is en blijft gratis, al kost het meer tijd en frustratie dan me lief is. In 2017 viel ik in de beerput auteursrechtenclaims. Inmiddels ben ik met de studie Mediarecht begonnen omdat ik benadeelden, die in dit commerciële juridische circus vaak nergens terecht kunnen, niet in de kou kan laten staan.
Een kop koffie als steun wordt gewaardeerd.