Wie eist bewijst

Wat mij het meest stoort bij de geldklopperij met fotorechten is dat de bewijslast bij de fotogebruiker wordt neergelegd: 'U heeft een foto uit mijn beeldbank gebruikt, heeft u daar een licentie voor?
Jij wordt beschuldigd en je moet je onschuld bewijzen door een 'bonnetje' te overleggen.
Juristen die je om hulp vraagt, uitzonderingen daargelaten, gaan daarin mee: 'Je moet ook geen foto’s jatten, beter kun je gelijk betalen want als het bij de rechter komt lopen de juridische kosten op.'

De enkeling die, overtuigd van zijn gelijk, weigert te betalen loopt het risico dat eisers bij de rechter zelfs geen bewijs van het tarief, makerschap of exclusieve rechten hoeven te overleggen als je er specifiek naar vraagt. Of een rechter te treffen die vindt dat, de betwisting dat de foto niet origineel genoeg is, te laat is gevoerd.

Zaak is dus zorgen dat je wegblijft bij de rechter. Dat doe je door gelijk om bewijs te vragen. Zijn er rechten geschonden? Zijn dat de rechten van eiser? Wie is schadeplichtig? Wat was het tarief ten tijde van 'het delict'? 

Roze is: niet doen
Wit is: wel doenDiscussie
Nooit met geroutineerde juristen in discussie gaan over het tarief, embedden(!), wel of geen citaat, wel of geen opzet, wel of niet origineel genoeg. Niet vertellen dat je er niks mee verdiend hebt, dat je de foto kreeg, dat een stagiaire enz. Daaraan kunnen ze zien dat je de foto inderdaad zonder toestemming hebt gebruikt, dat je niet meer weet hoe je eraan gekomen bent of dat je geen aankoopbewijs kunt laten zien. Ze zien welke argumenten je gebruikt en hoe het met je juridische kennis is gesteld. Je vergroot de kans dat ze je daadwerkelijk voor de rechter slepen en dat de rechter door het lange voortraject de volledige proceskosten toewijst. Bij eenvoudige foto-geschillen geldt het liquidatietarief voor de proceskosten dat fors lager ligt.

Negeren
Nogal wat partijen schieten met hagel (mailtjes) in de hoop dat er iemand reageert. Zolang je geen (aangetekende) brief met de juiste tenaamstelling hebt gehad negeren. En als de claim erg onredelijk is kun je zelfs bij een papieren brief even afwachten of er nog een tweede komt voordat je reageert. 

Bewijs vragen
Zij moeten bewijzen dat je hún rechten geschonden hebt, dat jij dat redelijkerwijs had moeten weten zodat het jou als een onrechtmatige daad aangerekend kan worden waar jij schade voor moet vergoeden. En als zij de schade begroten op misgelopen inkomsten zullen ze ook moeten aantonen wat die inkomsten dan zijn.

Tegenvoorstel
Bij de vele rechtszaken die voortkwamen uit het gejaag van Permission Machine is de rechtspraak uitgekomen op een standaardbeoordeling van 125% van de misgelopen licentievergoeding. Daar kun je een tegenvoorstel op baseren. Ik adviseer alleen iets te betalen als daarmee het dossier gesloten wordt. Anders blijft het risico op een rechtszaak aanwezig.

Iedere zaak is anders
Voor €15 kun je voorbeeldteksten bestellen voor de verschillende situaties.
Voor €50 bekijk ik je fotoclaim en help ik met reageren. De meeste zaken blijven hangen op de bewijsvraag of een tegenvoorstel. Tot op heden is slechts één persoon gedaagd die op tijd bij mij had aangeklopt. De rest van de gedaagden die ik hielp was al gedagvaard of had een lange discussie achter de rug.
 
Hardwerkende fotografen
Bovenstaand geldt voor onredelijke fotoclaims. Als jij een foto commercieel hebt gebruikt en het is de fotograaf zelf die bij je aanklopt ga je natuurlijk niet in discussie of om bewijs vragen. Dan probeer je er onderling zo snel mogelijk uit te komen, vóórdat de fotograaf een jurist inschakelt en de kosten oplopen.


Alles op dit blog is en blijft gratis, al kost het meer tijd en frustratie dan me lief is. Ik verdiep me alweer vijf jaar in auteursrechtschendingen. Ik ben zelf geen jurist, maar juristen gebruiken mijn bevindingen in artikelen, processtukken, scripties en proefschriften.
Moreel gezien kan ik benadeelden, die in dit commerciële juridische circus vaak nergens terecht kunnen, niet in de kou laten staan.
Een kop koffie als steun wordt gewaardeerd.