Copyright-cop Dirk Dijkstra

Normaliter zwijg ik over lopende kwesties. En als er geen rechtszaak volgt dan sluit ik het dossier en hoor je mij er niet over. Geen slapende honden wakker maken

Voor Dirk Dijkstra van Copyright-cop.nl maak ik een uitzondering. Hij stuurt zoveel brieven, placht geen water bij de wijn te doen en houdt weer eens vast aan het oorspronkelijke bedrag. Hij dagvaart bovendien gemakkelijk, procederen over futiliteiten lijkt zijn verdienmodel. En rechters als mr. F.C. Burgers en mr. G.J.J. Smits geven hem tot mijn verbijstering en frustratie dan ook nog eens een vrijbrief.

Deze juridische intimidatie kan mijn inziens het daglicht niet verdragen, daarom een desinfecterend zonnetje voor 'aartsbisschop van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster' Dirk Jan Dijkstra.

Het gaat om deze foto, waarschijnlijk door fotograaf Wessel Dekker zelf op RTV-Ridderkerk gezet zonder watermerk of naamsvermelding.


Dirk Dijkstra beweert o.a. dat fotograaf Wessel Dekker een licentievergoeding van €720 is misgelopen, schade heeft voor ontbreken naam en doet een schikkingsvoorstel van €954,03.
De webbouwer had zelf al gereageerd en erkend dat hij een foutje had gemaakt. Excuses aangeboden, uitgelegd dat het een informatieve website is, weinig bezoekers, dat hij dacht dat het een vrije foto was omdat er geen naam bij stond, enz. En, op basis van de tarieven die fotograaf Wessel Dekker op zijn website heeft staan en de marktconforme tarieven, een tegenvoorstel van €25,- gedaan. In de hoop flink wat van het bedrag af te krijgen.

Uit de reactie:

"Allereerst interpreteert u de tarievenlijst van client zijn website verkeerd. Naast een standaard bedrag afhankelijk van de opdracht, brengt hij ook een uurtarief van €75,00 in rekening voor het maken en bewerken van de foto's, en voorrijkosten wanneer hij verder dan 5 kilometer moet rijden. Dit geldt voor foto's met een lage commerciële waarde en uitdrukkelijk in opdracht van bijvoorbeeld een persoon of team. Niks van dat alles is hier sprake. De foto is immers niet in uw opdracht gemaakt en u hebt geen uren, voorrijkosten en het vaste tarief betaald. Stel dat dit wel het geval was geweest, had u ruimschoots meer dan de voorgestelde licentievergoeding (en voorgestelde schikkingsbedrag) moeten betalen, omdat dit project meerdere uren heeft gekost, inclusief voorbereiding.

(...)

De berekening van de schadevergoeding zoals u doet vindt geen steun in het recht. De uitspraak dat er niet aangesloten kan worden bij Stichting Fotoanoniem is onjuist en niet in lijn met geldende jurisprudentie. Bijgevoegd treft u een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland (waar ook deze zaak zal dienen als we het niet eens worden):"

Hier staan stukken uit jawel, het vonnis van Jabbar, waar ik een inzamelingsactie voor gestart was om het vernietigd te krijgen. Omdat ik vreesde dat Dirk Dijkstra het zou gebruiken om nieuwe slachtoffers onder druk te zetten... et voilà!

"Het schikkingsvoorstel zoals ik heb gedaan zal ik daarom herhalen. Ik verzoek u binnen 5 dagen na vandaag akkoord te gaan met dit voorstel door de vaststellingsovereenkomst te onderteken en een bedrag van €954,03 te voldoen op (...) stichting derdengelden (...). Bij gebreke van akkoord of betaling binnen de termijn, of wanneer het voorstel wordt afgewezen, kan hierop later geen beroep meer worden gedaan en zal de volledige schade worden gevorderd."

Daarop vroeg de webbouwer mij om hulp en schreef ik een opzetje met een verzoek binnen 5 dagen bewijs te leveren dat de foto te koop stond voor €720,- voor dit type gebruik.
Ik doe zelf geen rechtszaken meer na die verloren zaak met rechter mr. G.J.J. Smits. Gelukkig heeft de webbouwer zelf voldoende kennis over de auteurswet. Én juristen waaronder een rechter in zijn kennissenkring...

Gemachtigde Dirk Dijkstra heeft niet binnen de door ons gestelde termijn gereageerd.

De webbouwer zit tot nader bericht in het groene hokje.

Goed nieuws!
Op 14 november 2023 oordeelde de rechter rechtvaardig in een soortgelijke zaak met Dirk Dijkstra. Stukken uit dat vonnis kun je gebruiken om een onredelijke claim af te wimpelen of omlaag te krijgen.


Alles op dit blog is en blijft gratis, al kost het meer tijd en frustratie dan me lief is. Ik verdiep me alweer vijf jaar in auteursrechtschendingen. Ik ben zelf geen jurist, maar juristen gebruiken mijn bevindingen in artikelen, processtukken, scripties en proefschriften.
Moreel gezien kan ik benadeelden, die in dit commerciële juridische circus vaak nergens terecht kunnen, niet in de kou laten staan.
Een kop koffie als steun wordt gewaardeerd.