Hotlinken met toestemming

Ik waarschuw al tijden dat hotlinken (=inline linken) een inbreuk is. Je dient als je zonder toestemming embedt, aanklikbaar te verwijzen naar de bronpublicatie, dan wordt het niet als een mededeling voor nieuw publiek gezien.
Er zijn juristen die beweren dat embedden zonder hyperlink naar de bronpublicatie mag en er zijn juristen en rechters die vinden dat dat een inbreuk op de auteursrechten is. Gelukkig is er nu verse jurisprudentie van VG Bild-Kunst waarin wordt bevestigd dat je toestemming nodig hebt om te hotlinken.

Toevallig kreeg ik bijna tegelijkertijd een claim van ANP onder ogen waar een foto embed was mèt toestemming. Er was namelijk insluitingscode gebruikt en daarbij werd deze foto gepubliceerd:


Als er insluitingscode aangeboden wordt door een platform kun je ervan uitgaan dat je toestemming hebt. Bovendien zit er in aangeboden insluitingscodes bijna altijd een aanklikbare verwijzing naar de bronpublicatie.

De ontvanger van de claim had zelf al twee keer goed gemotiveerd de claim afgewezen, maar Permission Machine bleef hem namens ANP juridisch stalken waarna hij mijn advies vroeg. Erg fijn want het leverde mij een nieuw inzicht op. Ik staar mij blind op de auteurswet en bestaande jurisprudentie. Hij had een artikel buiten die bubbel aangehaald; artikel 6:196c lid 4 BW.

"Degene die diensten van de informatiemaatschappij verricht als bedoeld in artikel 15d lid 3 van Boek 3, bestaande uit het op verzoek opslaan van van een ander afkomstige informatie, is niet aansprakelijk voor de opgeslagen informatie, indien hij:
a. niet weet van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter en, in geval van een schadevergoedingsvordering, niet redelijkerwijs behoort te weten van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter"

Ik realiseerde me dat Bestwater* waarschijnlijk vrijuit ging omdat je bij een embed niet altijd kunt weten of het onrechtmatig is. GeenStijl* wist dat bij de foto's van Britt Dekker* en het filmpje van Paay* overduidelijk wél.
Het artikel komt van pas om te argumenteren waarom je niet aansprakelijk bent voor publicaties voortkomend uit RSS-feeds, foto's die automatische meekomen als je een link deelt en foto's die een ander plaatst op jouw platform of forum. Oók als deze foto's op een andere server gezet worden om ze sneller te kunnen tonen (ander formaat of via cache-geheugen).


Mijn eindeloze reeks artikelen met een kleine bijdrage sponsoren? Klik hier.
Sommatiebrief gekregen en juridische hulp nodig? Klik hier.

* Bekende arresten die gaan over hyperlinken.


Voor als je een claim hebt gekregen voor een portretfoto die automatisch meekomt als je een feed of een losse podcast via Soundcloud insluit, dit is de argumentatie zoals verstuurd. Waardeloos dat mensen die zich van geen kwaad bewust zijn zich zo moeten verdiepen in de materie:

"U geeft aan dat:
  1. Op de website https://www.radioviainternet.nl/podcasts/echte-jan-radioshow met een embed inbreuk gemaakt wordt.
  2. Het citaatrecht niet van toepassing is.
  3. Het portretrecht niet van toepassing is.
  4. De misgelopen licentievergoeding €360,- bedraagt.
1. Embed
De foto staat niet bij mij op de server. De foto is ingesloten vanaf de server van Soundcloud. Ik heb hiervoor de insluitingscode van Soundcloud gebruikt. Doordat Soundcloud deze embed optie pro-actief aanbiedt, heeft Soundcloud tevens toestemming gegeven om deze foto te publiceren.

2. Citaatrecht
De foto is een hyperlink, er wordt aanklikbaar mee verwezen. Daarmee heeft de foto een duidelijke functie: het wordt gebruikt om visueel te duiden naar welke podcastfeed je gaat luisteren / naar welke podcast je luistert.
Dat de naam van de fotograaf ontbreekt doet er niet toe, die ontbrak al bij de bron.

Jurisprudentie ECLI:NL:RBLIM:2014:926:
"…heeft een duidelijke functie bij de tekst door het bericht goed herkenbaar te maken voor de lezer en met als doel de lezer door te laten klikken naar het volledige artikel op de achterliggende site."

3. Portretrecht
De foto is met toestemming gebruikt van de geportretteerde.

Jurisprudentie ECLI:NL:RBAMS:2019:4919:
"In opdracht gemaakte fotografische portretten mogen derhalve zonder toestemming van de maker ( [eiser] ) door de geportretteerde ( [naam] ) aan nieuwsbladen of tijdschriften worden aangeboden en door deze worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt, mits daarbij de naam van de maker wordt genoemd, dat laatste alleen voor zover deze op of bij het portret is aangeduid."

Verder is er dus - in tegenstelling tot wat u beweert - wel degelijk een relatie tussen portretrecht en auteursrecht, zoals ook in de wet vastgelegd:
….“Als inbreuk op het auteursrecht op een portret wordt niet beschouwd de verveelvoudiging daarvan door, of ten behoeve van, den geportretteerde.”.....
(Artikel 19.1)

De geportretteerde, Jan Roos, heeft duidelijk belang gehad bij de totstandkoming van de foto en het gebruik ervan, dit vanwege het promotionele karakter van publicatie daarvan. Hieruit kan worden afgeleid dat de foto (mede) ten behoeve van de geportretteerde is gemaakt.

De podcast feed van Jan Roos moet gezien worden als een “geautomatiseerd persbericht” voor zijn podcast. Middels de podcast feed maakt Jan Roos - op zijn eigen initiatief - gebruik van het recht zijn eigen portretfoto te verspreiden, zodat deze automatisch geplaatst kan worden door alle websites / apps die de podcast tonen in hun “podcast gids”. De verspreiding op deze manier komt dus ten behoeve van Jan Roos

4. Licentievergoeding
De tarieven van Stichting Foto Anoniem zijn bedoeld voor foto's die gebruikt worden voor geldelijk gewin én waarvan de fotograaf niet te vinden is. Het tarief van foto anoniem is dus inclusief opsporingskosten, inclusief opslag voor het ontbreken van de naam en inclusief een vrijwaring voor auteursrechtenclaims. Echter: in dit geval is de fotograaf/rechthebbende uiteraard gewoon bekend: dat is immers een fotograaf van het ANP. Met andere woorden: de tarieven van foto-anoniem zijn helemaal niet van toepassing in dit geval.

Voor de onderbouwing van de schade wil ik dan ook een verklaring van ANP dat ze toestemming hebben van de geportretteerde om de foto te verkopen. En een verklaring dat €360,- het tarief is dat ze bij reguliere verkoop ontvangen voor een foto van 128 bij 128 pixels.

RSS feed
Tot slot, zoals al eerder vermeld, de content op de bewuste pagina wordt binnengehaald middels een RSS-feed. Het verwerken van een RSS feed is een geautomatiseerd proces, waardoor RadioViaInternet.nl fungeert als “doorgeefluik / RSS Viewer” van de inhoud van de RSS feed, waardoor ik ook geen weet kan hebben van eventuele informatie met een onrechtmatig karakter. (Met andere woorden: 6:196c lid 4 BW is van toepassing:
...Degene die diensten van de informatiemaatschappij verricht als bedoeld in artikel 15d lid 3 van Boek 3, bestaande uit het op verzoek opslaan van van een ander afkomstige informatie, is niet aansprakelijk voor de opgeslagen informatie, indien hij: a. niet weet van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter en, in geval van een schadevergoedingsvordering, niet redelijkerwijs behoort te weten van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter…..