woensdag 10 juni 2020

Svensson-arrest

Embedden en hyperlinken... Vakjargon dat ik als niet-jurist even ga uitleggen aan de wel-jurist. En aan eenieder die in dit onderwerp is geïnteresseerd en iets van mij wilt aannemen.

Embedden = insluiten.
Hyperlinken = aanklikbaar verwijzen.

Volgens het Svensson-arrest mag je, vrijelijk op internet beschikbare, content "embedded hyperlinken". In Jip-en-Janneke-taal betekent dat dat je een publicatie (of een deel ervan) mag tonen op je website als je aanklikbaar verwijst naar de bronpublicatie en de "embed" verdwijnt als de bronpublicatie verwijderd wordt (niet meer vrijelijk beschikbaar is). Dan geldt het niet als nieuwe publicatie.

Bij het "embedded ei" ontbrak vermoedelijk de aanklikbare verwijzing naar de bronpublicatie. Toch denken minimaal 3 partijen dat de rechter het fout had:
Ik heb het ze alledrie uitgelegd*. Maar ja, wie ben ik? Iemand die zich druk maakt over onredelijke inbreukbrieven.

Ik zou het laten rusten als er niet weer een melding kwam van iemand die zich veilig waant omdat ie "gehotlinkt" had. Nou hoeft deze persoon zich geen zorgen te maken want hij kan verwijzen naar de schrijver van hetzelfde wetboek dat de afzender (Permission Machine) van de sommatiebrief hanteert:


Er wordt door Charlotte Meindersma beweerd dat embedden mag volgens Svensson zolang je maar niet download en upload. Dat is niet zo. Je dient als je legaal wilt "embedden" te hyperlinken naar de bronpublicatie én de "embed" dient te verdwijnen als de bronpublicatie verdwijnt. Dan geldt het niet als nieuwe publicatie. Als jij het technisch voor elkaar krijgt om de "embed" te laten verdwijnen met gedown- en geuploade foto's als de bronpublicatie offline gehaald zit je mijn inziens goed.

Tot slot nog even over onrechtmatige content, ook daar zie ik veel verwarring onder juristen** over:
  • Bestwater zegt 'embed' mag onrechtmatig zijn mits vrijelijk beschikbaar. (Illegaal YouTube-filmpje).
  • Myjour 'embed' niet vrijelijk beschikbaar. (Foto's achter betaalmuur).
  • GeenStijl-Paay 'hyperlink' naar niet vrijelijk beschikbaar. (Doel is verspreiden filmpje).
  • GeenStijl-Britt 'hyperlink' naar niet vrijelijk beschikbaar. (Doel is verspreiden foto's).

Mocht je mijn betweterige stukjes waarderen. Doneren kan hier.


* Ik vermoed dat ze verwijzen en verschijnen door elkaar halen. Je mag een foto tonen (laten verschijnen) als je aanklikbaar verwijst. Als ik uitleg dat de aanklikbare verwijzing ontbreekt dan krijg ik als reactie dat de foto mag verschijnen zonder te klikken.

** Heerlijk dat ik geen jurist ben en aan niemand verantwoording hoef af te leggen.

Embedded ei
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:1721

Svensson
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-02/cp140020nl.pdf

MyJour
https://www.boek9.nl/system/files/B92015/B920151002_Rb_Amsterdam_Myjour.pdf

GeenStijl-Paay
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:5130

GeenStijl-Britt
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160092nl.pdf

Bestwater
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159023&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first%E2%88%82=1&cid=150873

Geen opmerkingen:

Een reactie posten