Svensson-arrest

Embedden en hyperlinken... Vakjargon dat ik als niet-jurist even ga uitleggen aan de wel-jurist. En aan eenieder die in dit onderwerp is geïnteresseerd en iets van mij wilt aannemen.

Embedden = insluiten.
Hyperlinken = aanklikbaar verwijzen.

Volgens het Svensson-arrest mag je, vrijelijk op internet beschikbare, content zonder toestemming "embedded hyperlinken". In Jip-en-Janneke-taal betekent dat dat je een publicatie (of een deel ervan) mag tonen op je website als je aanklikbaar verwijst naar de bronpublicatie. Het wordt dan niet als een mededeling voor nieuw publiek gezien. Door het werk in te sluiten vanaf de bronserver verdwijnt het automatisch als de bronpublicatie niet meer vrijelijk beschikbaar is.

Bij het "embedded ei" ontbrak de aanklikbare verwijzing naar de bronpublicatie. Toch denken minimaal 3 partijen dat de rechter het fout had:
Ik heb het ze alledrie uitgelegd*. Maar ja, wie ben ik? Iemand die zich druk maakt over onredelijke inbreukbrieven.

Ik zou het laten rusten als er niet weer een melding kwam van iemand die zich veilig waant omdat ie een plaatje "embedded" had zonder te hyperlinken. Nou hoeft deze persoon zich geen zorgen te maken want hij kan verwijzen naar de schrijver van hetzelfde wetboek dat de afzender (Permission Machine) van de sommatiebrief hanteert:


Er wordt door Charlotte Meindersma beweerd dat embedden mag zolang je maar niet down- en uploadt. Dat zou betekenen dat je alles wat openbaar toegankelijk is op internet zou mogen insluiten zonder aanklikbaar te verwijzen naar de bronpublicatie. Een bezoeker kan dan niet zien dat de foto van een andere server komt en heeft geen toegang tot de bronpublicatie.
Volgens het Svensson-arrest is dat een mededeling aan een nieuw publiek.

Uit het Svensson-arrest:

"18 In casu dient erop te worden gewezen dat door het plaatsen op een website van aanklikbare links naar beschermde werken die zonder enige toegangsbeperking op een andere website zijn gepubliceerd, de gebruikers van eerstgenoemde website een directe toegang tot die werken wordt geboden.

25 In casu dient te worden vastgesteld dat de beschikbaarstelling van de betrokken werken via een aanklikbare link** ... niet leidt tot een mededeling van de betrokken werken aan een nieuw publiek.

27 ...wanneer alle gebruikers van een andere website aan wie de betrokken werken werden medegedeeld via een aanklikbare link, rechtstreeks toegang hadden tot deze werken op de website waarop deze oorspronkelijk werden medegedeeld, zonder interventie van de beheerder van die andere website, de gebruikers van de door deze laatste beheerde website moeten worden beschouwd als mogelijke ontvangers van de oorspronkelijke mededeling en dus als een onderdeel van het publiek dat door de houders van het auteursrecht in aanmerking werd genomen toen zij toestemming verleenden voor de oorspronkelijke mededeling.

29 Deze vaststelling wordt niet op losse schroeven gezet ... dat wanneer de internetgebruikers op de betrokken link klikken***, het werk verschijnt en daarbij de indruk wordt gewekt dat het wordt getoond op de website waar de link zich bevindt, terwijl dit werk in werkelijkheid afkomstig is van een andere website."


Een aanklikbare link naar de bronpublicatie hoeft niet zichtbaar te zijn en de publicatie mag getoond worden alsof het op je eigen site staat. Je mag hyperlinken mét of naar een 'embed'.
Als je aanklikbaar verwijst naar de bronpublicatie (en het voor elkaar krijgt om het werk te laten verdwijnen als de bronpublicatie offline gehaald wordt) wordt het niet als mededeling aan een nieuw publiek gezien.

Tot slot nog even over onrechtmatige content, ook daar zie ik veel verwarring onder juristen**** over:
  • Bestwater: 'embed' mag onrechtmatig zijn mits vrijelijk beschikbaar. (Illegaal YouTube-filmpje).
  • Myjour: 'embed' moet vrijelijk beschikbaar zijn. (Foto's stonden achter betaalmuur).
  • GeenStijl-Paay: gaat niet over embedden maar over hyperlinken naar een onrechtmatige publicatie die het publiek nooit gevonden zou hebben. (Doel is verspreiden filmpje).
  • GeenStijl-Britt: gaat niet over embedden maar over hyperlinken naar een onrechtmatige publicatie die het publiek nooit gevonden zou hebben. (Doel is verspreiden foto's).

Mocht je mijn betweterige stukjes waarderen. Doneren kan hier.
Sommatiebrief gekregen en juridische hulp nodig? Klik hier.


* Ik vermoed dat ze verwijzen en verschijnen door elkaar halen. Je mag een foto tonen (laten verschijnen) als je aanklikbaar verwijst. Als ik uitleg dat de aanklikbare verwijzing ontbreekt dan krijg ik als reactie dat de foto mag verschijnen zonder te klikken.
Of wellicht ontstaat de verwarring door het woord link. Zowel een aanklikbare verwijzing (hyperlink) als een afbeeldingsURL worden link genoemd. (Een foto insluiten met een afbeeldingsURL heet hotlinken, inline of automatisch linken).

** Voorbeelden daarvan zijn een tweet, een youtubefilmpje, een facebookbericht of een instagrampost die je embedt op je site. Deze verwijzen niet zichtbaar maar wel aanklikbaar naar de bronpublicatie.

*** Als je op een hyperlink klikt dan mag de webpagina in een frame (embedded) getoond worden. Je ziet dat bij sociale-media-apps. Dan komt er een balkje boven waarmee je terug kan keren naar Facebook of Twitter.

**** Heerlijk dat ik geen (nawauwelende) jurist ben en aan niemand verantwoording hoef af te leggen.