De vicieuze cirkel

Steeds meer rechthebbenden versturen sommatiebrieven voor vermeende inbreuken. Foto's opsporen is tegenwoordig een makkie èn de succesfactor van de no-cure-no-pay claimjuristen is hoog. Als je zo'n brief ontvangt word je in feite vogelvrij verklaard als je niet juridisch onderlegd bent. Een jurist inhuren om de claim te weerleggen kost bijna evenveel als de claim zelf en je krijgt geen garantie dat ze je met rust laten. Zodra je je verweert nemen de kosten toe. Vertrouw je op de rechter dan komen er zelfs nog proceskosten bovenop omdat 'leken' de opgevoerde schadevergoeding vaak onvoldoende gemotiveerd betwisten.

Drie jaar geleden waagde ik een poging deze vicieuze cirkel te doorbreken. Met averechts effect omdat ik een hogere schadevergoeding moest betalen dan oorspronkelijk gesommeerd. De toegewezen schadevergoeding was gebaseerd op de tarievenlijst van Stichting FotoAnoniem. ANP en Hollandse Hoogte hebben het bedrag in hun sommatiebrieven toen verhoogd naar de tarievenlijst van Stichting FotoAnoniem...

Deze week heb ik een nieuwe poging gewaagd. Zelfs als we wederom een rechter treffen met banden met de inningsindustrie (Videma, Stichting Thuiskopie, Sena) zou het dit keer toch moeten lukken te ontsnappen uit de vicieuze cirkel. We geven de schending toe mocht de rechter oordelen dat de foto voor bescherming in aanmerking komt. We geven toe dat het commercieel gebruik betreft. We betwisten enkel dat 

  • de fotograaf een licentievergoeding is misgelopen,
  • zijn tarief €360/jaar is,
  • de tarieven van Stichting FotoAnoniem marktconform zijn en
  • een toeslag voor ontbreken naam op de tarieven van Stichting FotoAnoniem billijk is.
Verschil met mijn zaak is dat ik destijds de aansluiting met tarieven Stichting FotoAnoniem, opslag op deze tarieven en dat deze tarieven marktconform zijn te laat heb betwist. Wel had ik een marktwaarde geschetst en aangegeven dat Hollandse Hoogte foto's verkocht vanaf één euro voor dit type gebruik maar de rechter wilde dat niet van mij aannemen. 

Claimjuristen dagen vermoedelijk alleen die zaken voor de rechter waarbij daadwerkelijk sprake is van een schending van rechten. Het procederen an sich is een verdienmodel en claimjuristen gaan graag uitvoerig in discussie over wel/geen inbreuk en wel/geen opzet. Gezien de belabberde jurisprudentie raad ik niemand aan het op een rechtszaak aan te laten komen. Voor de claimjuristen is het een routineklus en je ontkomt er dan als leek niet aan om dure expertise in te huren. Beter probeer je te geraken op het groene eilandje waar je 5 jaar* na het constateren van de inbreuk vanaf mag.

Als je 100% zeker weet dat je de foto rechtmatig gepubliceerd hebt en dat kunt bewijzen mocht het op een rechtszaak aankomen reageer je als volgt:
Uw aantijging dat ik deze foto onrechtmatig heb gepubliceerd klopt niet. (Ik heb toestemming van de rechthebbende, ik heb een licentie, het is een andere foto etc.). Uw vordering wordt geprotesteerd en zal niet worden voldaan.
Mochten ze daarna om bewijs vragen reageer je als volgt:
Ik wil bewijs aanleveren op voorwaarde dat u mij daarna een schriftelijke bevestiging geeft dat uw aantijging niet klopt en mij €€ betaald. U brengt mij immers ook dossierkosten in rekening. 

In alle andere gevallen reageer je als volgt:
Ik betreur het dat u een mogelijk onrechtmatig gepubliceerde foto op mijn website/blog heeft aangetroffen. Ik heb de foto onmiddellijk verwijderd. Ik zou uit moeten zoeken hoe deze foto daar terecht is gekomen. Om de schade (uw en mijn tijd) niet verder te laten oplopen ben ik bereid tweemaal een misgelopen licentievergoeding te betalen. Te weten €€. Dit aanbod is X dagen geldig (even lang als de tijd die zij jou geven).
Mocht je het gebruikelijke tarief voor een licentie niet kunnen vinden, vraag het dan op:
Om u een passend tegenvoorstel te kunnen doen heb ik het tarief nodig dat uw cliënt rekent als ik (vrijwillig) een licentievergoeding bij haar zou afnemen. De door u aangehaalde tarieven worden geprotesteerd.

* Na het constateren van een inbreuk dient de rechthebbende binnen een bepaalde termijn een rechtszaak aan te spannen. Ik lees her en der dat dat 5 jaar is maar heb geen betrouwbare bron kunnen vinden dus pin me er niet op vast.


Ben je tegen foto's jatten en vóór boetes vanwege de preventieve werking ervan en wil je ons rechtssysteem ontlasten? Teken en verspreid de petitie!
Mijn eindeloze reeks artikelen over fotoclaims met een kleine bijdrage sponsoren? Klik hier.
Een onredelijke sommatiebrief gekregen en juridische hulp nodig? Klik hier.