Auteursrecht-trollen bestrijden


Eindelijk is er aandacht voor het bestaan van auteursrecht-trollen uit wetenschappelijke hoek. Mijn opluchting hierover vind je op mijn kletsblog.

 

Het aantal auteursrecht-trollen heeft zo kunnen toenemen doordat juristen, in dienst van de inningsindustrie, de auteurswet herschrijven met blogs, boeken, marketingverhalen én jurisprudentie. Ze doen het voorkomen alsof ze boetes mogen uitdelen en gebruikers worden geframed als dieven.
Gelukkig zijn er altijd mensen die zich de wet niet laten voorschrijven en die de trucjes doorzien.

Wat er dus momenteel gebeurt:

"Gebruikers voelen zich genoodzaakt om honderden of duizenden euro’s per werk te betalen − altijd veel meer dan de gebruikelijke licentievergoeding − simpelweg omdat het inschakelen van een advocaat, laat staan procederen, veel meer kost. Deze schikkingen worden vervolgens misbruikt om andere gebruikers én kantonrechters te doen geloven dat dit gebruikelijke licentievergoedingen zijn."

Er zitten fijne stellingen in het stuk die je kunt gebruiken om bedragen (tarieven, toeslagen, overige kosten) gemotiveerd te betwisten:

"In deze bijdrage wordt met ‘gebruikelijke licentievergoedingen’ bedoeld de door auteurs gehanteerde vergoedingen die gebruikers vooraf vrijwillig bereid zijn te betalen voor het gebruik van een bepaald auteursrechtelijk werk."

"Het FotoAnoniem-tarief is daarmee een soort verzekeringstarief en zeker geen gebruikelijke licentievergoeding."

"Gebruikelijke tarieven of percentages kunnen een reëel aanknopingspunt vormen. Zulke tarieven zijn echter zeker niet gelijk te stellen met eventuele door de eiser gehanteerde tarieflijsten. Nog minder kunnen eisers, die níét in dezelfde positie verkeren als collega’s die zulke tarieven doorgaans hanteren, daarop zomaar een beroep doen."

"‘Punitieve’ schadevergoeding is aan het Nederlandse schadevergoedingsrecht vreemd."

"In Stichting FotoAnoniem-tarieven zit het ontbreken van naamsvermelding sowieso al verdisconteerd omdat die immers bedoeld zijn voor gebruik van werk van makers waarvan de identiteit niet bekend is en waarvan de naam dus per definitie niet kan worden vermeld. Dus als (toch al ten onrechte) bij die tarieven wordt aangesloten, is een verhoging wegens het ontbreken van naamsvermelding in het geheel niet aan de orde."

"Om van ‘verminking’ (in de zin van art. 25d lid 1 sub d Aw) te kunnen spreken moet er blijkens het De 4 Jaargetijdenarrest tevens sprake zijn van een bewijsbare aantasting van de reputatie van de maker."

"Het feit dat auteursrechttrollen/obo’s in veel gevallen 50% van de ontvangen vergoeding voor zichzelf houden levert voorts een belangrijk argument uit dat alle dossier-, opsporings- en administratiekosten gemakkelijk door die 50% inhouding kunnen en moeten worden gedekt."

Het stuk wordt afgesloten met tips hoe te reageren op een claim van een auteursrecht-trol. Als je niet kunt aantonen dat je de foto legaal gebruikt dan:
  1. Verwijder de foto
  2. Erken de inbreuk (geen discussie aangaan)
  3. Betwist het bedrag
  4. Biedt een marktconform tarief met een kleine opslag voor overige kosten
  5. Betaal dit bedrag meteen
  6. Houd je poot stijf
Mijn ervaring is inderdaad dat je geen discussie moet aangaan over wel/geen inbreuk. Met juridische blabla en verwijzingen naar voor hen gunstige jurisprudentie en marketingartikeltjes blijven ze je stalken. Ze weerleggen jouw argumenten niet en herhalen eindeloos hun beginstandpunten.

Je kunt de discussie overslaan door simpel te melden: "zonder de inbreuk te erkennen ben ik bereid XX. te betalen." Verder zou ik het bedrag niet gelijk betalen. Je kunt een aanbod doen dat even lang geldig is als hun aanbod. Ik weet dat er zo claims van tafel zijn gegaan, dan deden ze een tegenbod om het niet-commerciële tarief te betalen en werd er te laat op gereageerd. 

Het enige waar ik me niet in kan vinden is:
"Meestal is er sprake van inbreuk"
Dat geldt enkel voor de gepubliceerde rechtszaken. Er wordt allereerst heel selectief gepubliceerd door Rechtspraak.nl. Ten tweede wordt er ontzettend veel geschikt bij de rechter. Én last but not least, er wordt natuurlijk geen rechtszaak aangespannen als duidelijk is dat het geen inbreuk betreft. De auteursrecht-trol laat gewoon niets meer van zich horen of sluit de discussie af met "we noteren dat ... en behouden ons het recht voor om ...".
Wat bij de rechter aanbeland is het topje van de ijsberg.


Een eind maken aan auteursrecht-trollen? Zodat de fotograaf die echt wat te claimen heeft dat kan oplossen zonder een jurist in te schakelen? Teken en verspreid de petitie!

Mijn eindeloze reeks artikelen over fotoclaims met een kleine bijdrage sponsoren? Klik hier.
Sommatiebrief gekregen en juridische hulp nodig? Klik hier.