Beste Bas van Beek

Er ploffen nog steeds nieuwe zaken van ANP/Permission Machine in mijn berichtenbox.
Ik schreef tips voor deze gedupeerden.
Ik maakte een overzichtje met de meest gebruikte trucjes.
En voor eenieder die zo'n zelfde brief heeft ontvangen en binnen 14 dagen moet betalen hier een opzetje voor een tegenvoorstel:


Beste Bas van Beek en Denise De Backer,

Ik heb uw brief waarin u beweert dat ik inbreuk pleeg op de auteursrechten van het ANP ontvangen. U schrijft:

"Alle foto’s van het ANP zijn auteursrechtelijk beschermd."

Dat klopt niet. Foto's moeten origineel en uniek zijn om voor bescherming in aanmerking te komen.

"U hebt een licentie (lees: toestemming) van het ANP nodig om de foto(’s) te mogen gebruiken."

Dat klopt niet. Er bestaan uitzonderingen in de auteurswet zoals citaat en parodie. Bovendien zitten er in uw database foto's waarvoor u niet de exclusieve rechten heeft.

"Het is bij het ANP niet gebruikelijk om individuele foto’s te verkopen."

Dat het nu misschien niet gebruikelijk is betekent niet dat u dat in het verleden niet deed. U verkocht foto's voor €3,50 via Eerlijkefoto.nl en foto's zijn (onder voorwaarden) gratis te gebruiken.

"Om tot een redelijke vaststelling van de economische waarde van een foto te komen, wordt aansluiting gezocht bij de tarieven die de Stichting Foto Anoniem hanteert."

Voor de economische waarde voor het mislopen van een licentievergoeding behoort U aansluiting te zoeken bij uw eigen tarieven. Niet commercieel gebruik is met naamsvermelding gratis. Het tarief via Eerlijkefoto.nl was €3,50. Waarmee deze zaak onder bagatel valt.

Graag wil ik u wijzen op artikel 8 en 9 van de auteurswet. Het is wachten op een rechter die deze artikelen moderniseert door een uitspraak te doen waarin staat dat auteursrechten uitgeoefend moeten worden door of via "dengenen" die foto's zonder naam erop publiceren.
Iemand die een foto naamloos aantreft op een openbare website kan hooguit inbreuk plegen op de auteursrechten van die bron. Als de bron de foto onrechtmatig heeft gepubliceerd zonder naam dan is het vervolgschade die op de bron verhaald moet worden.

"Het ANP en Permission Machine streven ernaar deze kwestie met u ordentelijk af te wikkelen. Mocht dat niet lukken, dan moet u er rekening mee houden dat verdere kosten voor de opvolging van het dossier en juridische bijstand ook op u verhaald zullen worden, tegen de uurtarieven die de behandelende partijen hanteren."

Ik wil het graag afwikkelen zonder een deskundige in te schakelen die kan beoordelen of het hier daadwerkelijk een inbreuk betreft. Ik ben daarom, zonder de inbreuk te erkennen, bereid om €25,- te betalen als schikkingsbedrag. Mocht u dit aanbod niet binnen 14 dagen accepteren dan komt dit voorstel te vervallen. Kosten die ik moet maken als ik genoodzaakt wordt om een deskundige in te schakelen zal ik op u verhalen.

Eventueel kun je deze plaatjes nog toevoegen:

Voorwaarden EerlijkeFoto uit 2013 (via web.archive.org)


Voorwaarden ANP uit 2015 (via web.archive.org)

Ze zijn verplicht te reageren. Ik ben benieuwd naar de reactie.


permissionmachine

Reden dat ik er weer aandacht aan besteed is dat ik hoop dat artikel 8 en 9 van de auteurswet eindelijk eens ge-update gaan worden.
En om aan rechters duidelijk te maken dat er sprake is van grootschalige oplichting. Dat ze momenteel meewerken aan die oplichting door die absurde bedragen toe te kennen. Dat aangeschrevenen hierdoor betalen en het niet op een rechtszaak durven aan te laten komen.

Blijft onbegrijpelijk dat de copyrightmaffia ongestoord zijn gang kan blijven gaan en dat er niet ingegrepen wordt.

Al jaren aan de gang trouwens. Ik ben niet de eerste die het woord copyrightmaffia gebruikt.


Als je mijn eindeloze reeks artikelen hierover waardeert en mij wilt steunen... Een bijdrage voor de opgelegde boete is nog steeds welkom. Klik hier.
Sommatiebrief gekregen en juridische hulp nodig? Klik hier.