Anneke Moerenhout

Ik was het niet van plan, een speciaal stukje over deze fotografe omdat ik met haar te doen heb. Zij heeft het jagen op inbreuken uitbesteed aan Dirk Dijkstra van NL.Legal LLP. Dijkstra heeft haar wijsgemaakt dat het rechtmatig is. Ik had het eigenlijk bij dit stukje willen laten.
Ik heb meerdere zaken van Anneke Moerenhout gezien en de volgende auteursrechtstrucjes worden door Dijkstra uitgehaald:
  • Truc 1. Als schade wordt o.a. het mislopen van een licentievergoeding in rekening gebracht. Deze foto's hebben echter niet te koop gestaan, ze zijn door de fotografe gratis op een website van een stichting gezet.
  • Truc 6. NL.Legal dreigt met dure incassotrajecten.
  • Truc 7. Er wordt gedaan alsof je een boete mag opleggen volgens de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem.
  • Truc 8. De foto's komen uit een privé-archief en zijn niet als professioneel fotograaf gemaakt. Er is geen "broodroof".
  • Truc 12 en 13. Het zijn foto's van (graf)monumentjes. Niet heel bijzonder, een momentopname, het unieke karakter ontbreekt. Eenieder kan dergelijke foto's maken.
  • Truc 18. Hyperlink: Je mag foto's laten verwijzen naar de oorspronkelijke publicatie.
  • Truc 19. Citaat: Als hetgeen op de foto wordt beschreven valt dat onder citaat.
  • Truc 22. Op de site van de stichting waren de foto's te zien zonder naam erbij, waardoor het lijkt alsof de rechten bij de stichting lagen.
  • Truc 25. Lokfoto's. Zie het stukje dat ik daar over schreef paar dagen geleden.
  • Maar dus vooral truc 11. Bagatel. Er is, buiten de kosten van opsporen en verhalen, niet of nauwelijks schade voor de fotograaf.

Op Twitter zag ik dat sommigen niet weten dat de wet uitgaat van daadwerkelijke schade. Dat is de aanleiding waarom ik toch een stukje over Moerenhout schrijf*.

In deze tweet van Rogier Bos wordt met een foto als lokkertje gelinkt naar dit artikel van BN de Stem.

Het grappige is dat deze tweet formeel een inbreuk is; er wordt ZONDER toestemming een foto gepubliceerd en de naam van de rechthebbende ontbreekt.

Dit zijn de soort akkefietjes waar brieven voor worden verstuurd, èn betaald. Hetgeen waar ik me boos over maak en waar ik probeer een eind aan te maken.


Charlotte Meindersma citeert een stukje uit deze zin: ,,Wij hebben onder ons verhaal een link geplaatst naar dat verhaal, met als lokkertje een schermafdruk van de foto van Moerenhout. Met bronvermelding. Er was niet op het fotootje te klikken en het was ook niet te vergroten.
Truc 18. En misschien truc 15; bij een schermafdruk van het hele artikel maakt de foto onderdeel uit van een groter geheel.


Ook deze tweet is formeel een inbreuk. Er wordt een foto gepubliceerd ZONDER toestemming en de naam van de rechthebbende ontbreekt.

Het is helemaal niet vreemd dat dit verhaal nu weer boven komt. Het speelt namelijk al enige tijd en het gaat onverminderd door. Binnenkort is er een hoorzitting en daar zullen vast nog meer publicaties uit voort komen.

Publiciteit is helaas het enige middel dat gedupeerden van onredelijke claims hebben momenteel. Als je professionele hulp zoekt is het advies dat je beter kunt betalen omdat iemand inhuren meer kost dan de claim. Als je aanklopt bij de overheid (Autoriteit Consument en Markt, Ministerie van Justitie) is het advies rechtszaken voeren. Doch de auteurswet is verouderd. En rechters controleren de inbreuk niet, doorzien de trucs niet en gaan mee in de absurde bedragen die geclaimd worden.

Anneke Moerenhout is zeker de enige niet met onredelijke claims. Zij heeft de "pech" dat gedupeerden zich verenigd hebben en samen, onder leiding van Otte Strouken, een vuist maken tegen deze misstanden. Was Otte Strouken er niet, dan had iedereen waarschijnlijk betaald. Otte Strouken kan alle hulp gebruiken. Met name publiciteit is welkom.

* Met het overzicht van de 25 meest gebruikte trucjes kost het me relatief weinig tijd om een stukje te tikken tegenwoordig. Ik help niemand meer individueel en ga proberen de wet veranderd te krijgen. Als je mijn eindeloze reeks artikelen hierover waardeert en mij wilt steunen... Een bijdrage voor de opgelegde boete is nog steeds welkom! Klik hier.
Sommatiebrief gekregen en juridische hulp nodig? Klik hier.