Sub-labels

Jeuh! Gmail blijkt sub-labels te hebben.... Ik durf dat woord bijna niet te gebruiken omdat men tagging zonder hiërarchie al niet begrijpt. Naar aanleiding van dit stukje keek ik voor het eerst eens wat beter naar Gmail omdat ik gezien had dat ze daar, in tegenstelling tot Google Drive, wel nog steeds labels gebruiken. En zelfs sub-labels dus!

WTF? Dat sub-label bij Gmail kun je maar "nesten" onder één label? Waardoor je, net zoals bij Google Drive, 140 sub-labels moet aanmaken als je 20 onderwerpen en 7 afdelingen hebt? In plaats van 27 labels?

Dat zijn geen sub-labels hè Google, dat is één grotere map opdelen in sub-mapjes. Categoriseren! Daarmee ontstaat een lineaire structuur met daarbij behorende broodkruimels. Sub-labels zijn alleen bereikbaar als je één vast pad volgt. Label X dat onder label A hangt is een andere dan label X dat onder label B hangt. En map X bestaat niet, tenzij je alle sub-mapjes X bij elkaar zet en je ongewenste dubbele bestanden in je map krijgt.

Weet je wat een sub-label is Google? Dat zijn de labels die pas aanklikbaar worden nádat je een hoofdlabel hebt aangeklikt. Daarmee FILTER je het hoofdlabel met het sub-label. "Toon mij alle bestanden die label A èn label X dragen".
Voor het eindresultaat is het niet nodig om labels op te delen in hoofd- en sub-labels. Het enige wat je daarmee doet is DE VOLGORDE van labels selecteren vastleggen. Eerst een hoofdlabel, daarna een sub-label. Dat is handig als er onoverzichtelijk veel labels zijn. Dan toon je bij de eerste stap alleen de grootste mappen (labels die veel gebruikt worden) en daarna de sub-labels die het gekozen hoofdlabel dragen.
Weet je waarom je de term sub-label zo weinig tegenkomt? Omdat sub-label meestal filter genoemd wordt.