Het m.i. genegeerde portretrecht van David Pinto

Bijgewerkt op 11 januari 2024

Een uitspraak die ik graag voor Fotoclaim.nl langs de meetlat zou willen leggen*. Reden daarvoor is dat zowel gemachtigde mr. C.W. Meindersma als de rechter mr. E.A.W. Schippers mijn inziens een grote rol spelen in het ontstaan en voortduren van het commercieel juridische circus omtrent fotorechten.
Helaas is deze zaak niet gepubliceerd door Rechtspraak.nl, daarom een 'meetlat' met screenshotjes hier op mijn blog.

Beeld via IE-forum met pdf van het vonnis


Rechtbank Den Haag 13 november 2017, IEF 17279
Fotograaf Mats van Soolingen tegen Vereniging Liberté Egalité Fraternité c.s.


Daarmee heeft deze geportretteerde het recht zoals geformuleerd in art. 19.1 en 19.3 van de auteurswet.


Geportretteerde is oprichter en bestuurder van LEF, daarmee valt dit gebruik onder art. 19.1 Aw. waarbij naamsvermelding niet verplicht is.
Juridisch kan een reeds in druk verschenen werk niet meer openbaar gemaakt worden, art. 12.1.2 Aw. Hergebruik van een foto is juridisch alleen een verveelvoudiging.


Fotograaf stelt inkomsten misgelopen te hebben wegens het hergebruik van de foto zonder zijn naam en meent daarbij ook nog eens een boete te kunnen opleggen voor de standaard copyrightvermelding in de footer van de website (zie screenshot IE-Forum, klik om te vergroten).
In het vonnis staat niks over of de naam van de fotograaf bij Folia op of bij de foto stond vermeld. Op de website van Folia staat bij de aankondiging van het interview met een foto uit dezelfde serie geen naam vermeld.
In het vonnis staat niks over het bedrag dat de fotograaf voor het maken van de foto's van Folia ontving.
Desalniettemin wijst rechter Schippers het gevorderde volledig toe.


Rechter Schippers veroordeelt gedaagde tot de volledige proceskosten. 


De fotograaf heeft toestemming nodig van de geportretteerde om de foto, anders dan voor de opdracht, te gebruiken. Mijn inziens kan de fotograaf zonder quitclaim van de geportretteerde geen inkomsten zijn misgelopen.

Deze zaak wordt besproken op de website van Charlotte Meindersma:

Met nakosten moest David Pinto met zijn vereniging meer dan €7.000,- betalen en ook de uitgever van het boek heeft een onbekend bedrag betaald.
Ik vind dat schandalig en ik begrijp niet waarom er geen ophef ontstaat.
Inmiddels heb ik meer dan 100 uitspraken langs de meetlat gelegd. Ik ben benieuwd hoeveel meer er nodig zijn voordat de pers het oppikt... heul veul vrees ik met de actieve rol van NVJ en ANP in het fotoclaimgebeuren.

* Op 10 januari 2024 gepubliceerd op Rechtspraak.nl en inmiddels langs de meetlat gelegd.


Alles op dit blog is en blijft gratis, al kost het meer tijd en frustratie dan me lief is. Ik verdiep me alweer vijf jaar in auteursrechtschendingen. Ik ben zelf geen jurist, maar juristen gebruiken mijn bevindingen in artikelen, processtukken, scripties en proefschriften.
Moreel gezien kan ik benadeelden, die in dit commerciële juridische circus vaak nergens terecht kunnen, niet in de kou laten staan.
Een kop koffie als steun wordt gewaardeerd.