Factuur van LAION voor fotograaf

Fotograaf Robert Kneschke verzocht LAION eV om zijn foto's uit AI-trainingssets te verwijderen en kreeg als reactie een factuur van €887,03 wegens het voor de tweede keer doen van een ongerechtvaardigde auteursrechtenclaim.

Het eerste verzoek waar het bij een waarschuwing bleef

Geen inbreuk?
LAION onderhoudt een database met links naar afbeeldingsbestanden die openbaar beschikbaar zijn op internet. Zij kan geen foto's verwijderen die ze niet heeft en stelt daarmee dat het verzoek van Kneschke ongerechtvaardigd is. De gemachtigde schrijft:
"Het plaatsen van links levert volgens de hoogste rechterlijke uitspraken geen schending van het auteursrecht op Het plaatsen van een link dient alleen om inhoud te vinden die toch op internet toegankelijk is. De inhoud achter een link is alleen toegankelijk op de gelinkte locatie en niet elders, zodat er met name geen sprake is van duplicatie in de zin van copyright. Onze opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites."

Recht op informatie
Bij het tweede verzoek om verwijdering vraagt Robert Kneschke tevens om informatie. De gemachtigde antwoordt:
"Zelfs als een inbreukmakende reproductiehandeling zou worden bevestigd, zou er geen recht op informatie zijn zonder een handeling op commerciële schaal.”
Holymoly... ik zie dit argument voor het eerst, ging op onderzoek uit en warempel, volgens artikel 8 lid 1 van de handhavingsrichtlijn 2004/48/EG ben je alleen bij commercieel gebruik verplicht om informatie te verstrekken. Opmerkelijk genoeg is onze nationale auteurswet met artikel 28 lid 9 daar minder duidelijk over.
Ik heb inmiddels een blogpost gemaakt over het recht op informatie.

Geen commerciële partij
LAION is een vereniging zonder winstoogmerk, zij schendt geen rechten en hoeft geen informatie te verstrekken. Dat commerciële partijen de database van LAION gebruiken en daarbij mogelijk wél rechten schenden kan LAION juridisch niet verweten worden. Ook niet als deze partijen LAION sponsoren tenzij je kunt aantonen dat er iets tegenover de donaties staat.

Kneschke is inmiddels een procedure gestart. Dapper; AI is nieuwe materie, er is nog weinig tot geen jurisprudentie waarop voort geborduurd kan worden.

Mensen mogen zich laten inspireren door alles wat ze zien. Namaken of imiteren is niet toegestaan; je schendt rechten als een 'werk' van een ander te herkennen is in jouw werk. Dat lijkt me voor AI niet anders. Mijn inziens kun je het voeden van machines met openbaar toegankelijk gepubliceerd beeldmateriaal niet verbieden. Als je wilt voorkomen dat je foto's gebruikt worden zal je ze moeten afschermen.
Mijn mening doet er echter niet toe. Dit is het domein van duurbetaalde juristen, die daar dolgraag eindeloos over discussiëren. Ik pak de popcorn er alvast bij. Arme makers, overgeleverd aan juristen die uurtjes willen maken en de willekeur van rechters die beslissen wie er gelijk heeft.


Alles op dit blog is en blijft gratis, al kost het meer tijd en frustratie dan me lief is. Ik verdiep me alweer vijf jaar in auteursrechtschendingen. Ik ben zelf geen jurist, maar juristen gebruiken mijn bevindingen in artikelen, processtukken, scripties en proefschriften.
Moreel gezien kan ik benadeelden, die in dit commerciële juridische circus vaak nergens terecht kunnen, niet in de kou laten staan.
Een kop koffie als steun wordt gewaardeerd.