AI-plaatjes en het auteursrecht


Ik maakte plaatjes met Lexica.art en was benieuwd hoe het nu precies met de voorwaarden zit.

Ik bedien de tool, ik ben de maker, ik heb het auteursrecht. In ruil voor het gebruik van de tool krijgt Lexica een licentie om het beeld zonder mijn naam te vermenigvuldigen; de copyrights/kopieerrechten. Lexica publiceert het plaatje in een openbare, doorzoekbare database en iedereen mag het beeld op niet-commerciële basis gebruiken. Partijen met een betaald abonnement mogen het beeld commercieel gebruiken.

Om voor bescherming in aanmerking te komen moet de 'prompt' van het gecreëerde beeld voldoende origineel zijn. Dat is geen exacte wetenschap dus ga er voor de zekerheid maar vanuit dat op alle plaatjes in de Lexica-database auteursrecht zit.

Bestaande plaatjes mag je volgens de voorwaarden downloaden en op niet-commerciële basis publiceren. Zorg ervoor dat je dit vastlegt (bron, datum, voorwaarden) om gedonder in de toekomst te voorkomen. Let op dat het aan de rechter is of gebruik wel of niet commercieel is.

Met een abonnement mag je plaatjes commercieel gebruiken. Let op: in plaatjes kan iets te herkennen zijn waar een ander de rechten van heeft. Daarnaast dien je portret- en merkrechten te respecteren. Dus pas op met commercieel gebruik van plaatjes met iets herkenbaars van een levende of nog niet 70 jaar dood zijnde kunstenaar en plaatjes met bekende figuren als Mickey Mouse of het portret van Jack Sparrow. 

Bestaande plaatjes mag je niet verkopen of wijzigen. Daarvoor heb je toestemming van de maker nodig. Lexica publiceert de plaatjes echter anoniem waardoor de maker, om toestemming aan te vragen, niet eenvoudig te achterhalen is.

Zelfgemaakte plaatjes mag je wél verkopen en wijzigen. Het is alleen lastig handhaven als een ander dat met jouw plaatjes doet omdat ze in wezen anoniem in het publieke domein staan. Het is zonder betaald account vrijwel onmogelijk om te bewijzen dat jij de 'prompt' ingevoerd hebt en de maker bent.
N.B. Er is een abonnement waarbij je creaties niet gepubliceerd worden en je dus alle rechten behoudt en wél kunt handhaven.

Ik bewerkte 2 zelfgemaakte plaatjes (om geroutineerde juristen mee te duiden, ieder een eigen ava) met een ander programma. De originelen mag iedereen publiceren, van de bewerkte versies heb ik de volledige rechten.Aanvulling 11 december 2023.
Ik schreef bewust 'iets herkenbaars' en niet 'stijl'. Omdat de auteurswet een stijl niet beschermt en daar duidelijke jurisprudentie over is. Wel dient een werk oorspronkelijk te zijn en geen slaafse nabootsing van een ander werk, art. 13 Aw.
Hoogleraar Dirk Visser schreef voor het Nederlands Juristenblad 'Stijlnabootsing met AI is onrechtmatig‘. Ik ben het met hem eens dat een beschermd werk uploaden en met AI bewerken onrechtmatig is. Het nieuwe werk is ontleend aan een ander werk, het is gewijzigde verveelvoudiging. Ik ben het met hem eens dat een werk creëren met AI in de stijl van een levende of nog niet 70 jaar dode kunstenaar onrechtmatig is als de kunstenaar genoemd is in de opdracht. Het is opzettelijke, slaafse nabootsing. Een AI-tool volgt slaafs orders op.
Oneens ben ik het met de stelling dat AI niet getraind zou mogen worden met beschermde, openbaar toegankelijke, werken. Dat is alsof je een schilder verbiedt naar andere schilderijen te kijken.


Alles op dit blog is en blijft gratis, al kost het meer tijd en frustratie dan me lief is. Ik verdiep me alweer vijf jaar in auteursrechtschendingen. Ik ben zelf geen jurist, maar juristen gebruiken mijn bevindingen in artikelen, processtukken, scripties en proefschriften.
Moreel gezien kan ik benadeelden, die in dit commerciële juridische circus vaak nergens terecht kunnen, niet in de kou laten staan.
Een kop koffie als steun wordt gewaardeerd.