Wel inbreuk, geen opzet


Juristen bakkeleien graag over opzet, dan kunnen er uurtjes geschreven worden.
Zinsneden uit gerechtelijke uitspraken:

"De Auteurswet vereist voor inbreuk echter geen opzet of kwade trouw."

"ook het onbewust schenden van het auteursrecht komt voor rekening en risico van de inbreukmaker"

"Opzet of kwade trouw is voor een inbreuk geen voorwaarde."

"Opzet of te kwader trouw is echter voor een inbreuk op de Auteurswet geen voorwaarde."

Het is een glibberig juridisch woordenspel. Uiteraard doet opzet er niet toe om te bepalen of er rechten geschonden worden. Net zo min als opzet er toe doet als jij een vaas omgestoten hebt. Als de vaas is stuk gevallen door jouw handelen moet jij de schade vergoeden.

Een inbreuk kan echter veroorzaakt worden door het handelen van een derde. Iemand anders heeft het watermerk van de foto eraf gesneden, je hebt de foto gekregen van de geportretteerde, een derde heeft de foto op jouw website geplaatst, de foto stond tussen de gratis foto's, je hebt de website overgenomen enz.

Artikel 13.1 van de Europese Richtlijn 2004/48/EG zegt dat je dan niet schadeplichtig bent:
"de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat inbreuk pleegde, gelasten de rechthebbende een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade die deze wegens de inbreuk heeft geleden"

Artikel 29.b.1 van de Nederlandse Auteurswet zegt dat je dan niet onrechtmatig handelt en daaruit volgt dat je niet schadeplichtig bent:
"Degene die opzettelijk ... en weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij zodoende aanzet tot inbreuk op het auteursrecht, dan wel een dergelijke inbreuk mogelijk maakt, vergemakkelijkt of verbergt, handelt onrechtmatig."

Er zijn nauwelijks uitspraken te vinden waarbij een beroep op deze artikelen slaagt. Ik vermoed dat ze er wel zijn maar niet gepubliceerd worden. Uitzondering is dit vonnis van Sinterklaas waarbij de gevorderde schade is afgewezen omdat Sinterklaas de foto's zonder watermerk toegestuurd had gekregen. Deze uitspraak is overigens pas na het hoger beroep, waar het vonnis werd vernietigd, gepubliceerd. 

Ga buitengerechtelijk nooit in discussie met geroutineerde juristen over opzet. Antwoord kort met iets als; "ik betwist uw vorderingen en doe een beroep op artikel 29.b.1 van de auteurswet".


Alles op dit blog is en blijft gratis, al kost het meer tijd en frustratie dan me lief is. Ik verdiep me alweer vijf jaar in auteursrechtschendingen. Ik ben zelf geen jurist, maar juristen gebruiken mijn bevindingen in artikelen, processtukken, scripties en proefschriften.
Moreel gezien kan ik benadeelden, die in dit commerciƫle juridische circus vaak nergens terecht kunnen, niet in de kou laten staan.
Een kop koffie als steun wordt gewaardeerd.