Embedden: The saga continues

Alweer een artikel over embedden. Terwijl ik dacht dat er alles over gezegd was.

Sinds het Svensson-arrest [feb. 2014] wordt een embed mét hyperlink naar de bronwebsite juridisch gezien als een Handeling Bestaande In Een Mededeling.
Bij de zaak van het 'Embedded Ei' [mrt. 2020] zag ik meerdere berichten dat de rechter het fout zou hebben. Mijn inziens ontbrak daar de hyperlink en dan is een embed een Mededeling Aan Het Publiek.

Bij de conclusie Bild-Kunst schreef Dirk Visser: Szpunzar gooit Bestwater uit het raam.
En in deze presentatie van Marijn Kingma staat eveneens dat Bestwater fout was.

Het Bestwater-arrest [okt. 2014] gaat mijn inziens over de vraag wie aansprakelijk is bij een embed als de embed onrechtmatig is. De openbaarmaker of de embedder?

Ik pakte de Bild-Kunst-conclusie erbij en las alinea's 109 t/m 113. Daar staat over Svensson:

"...wanneer de internetgebruikers op de betrokken link klikken, het werk verschijnt en daarbij de indruk wordt gewekt dat het wordt getoond op de website waar de link zich bevindt, terwijl dit werk in werkelijkheid afkomstig is van een andere website”. En gelijk daarachter over Bestwater: "In de beschikking BestWater International is deze situatie „in wezen” gelijkgesteld aan die van een inline link".

Mijn inziens zegt Szpunar in alinea's 109 t/m 113 dat je deze situatie op zou kunnen vatten als dat het om een inline link zou gaan alhoewel Bestwater die term niet gebruikt. Bestwater heeft het over framing. Bovendien gaat Bestwater over een YouTube-filmpje waarin een hyperlink naar het platform is opgenomen èn er toestemming is van de uploader.

Daarmee is voor mij eindelijk het raadsel opgelost waarom zoveel juristen denken dat je foto's mag embedden...

Bild-Kunst-conclusies [sep. 2020]:

  1. Embedden is een Mededeling Aan Het Publiek.
  2. Embedden met hyperlink naar de bronwebsite is een Handeling Bestaande In Een Mededeling ook als er maatregelen tegen het embedden zijn getroffen.
  3. Maatregelen tegen embedden zonder zo'n hyperlink zijn doeltreffend.
Het arrest Bild-Kunst [mrt. 2021] oordeelt uiteindelijk dat embedden niet mag als daar maatregelen tegen zijn getroffen. Dus ook niet met hyperlink naar de bronwebsite waar in de conclusie nog een uitzondering voor werd gemaakt.

In theorie is dat goed nieuws voor ontvangers van een sommatiebrief over een embedde foto. Die kunnen antwoorden dat de rechthebbende zelf maatregelen had kunnen treffen zodat de foto niet getoond wordt.
In praktijk wordt er echter zelden embed via de server van de rechthebbende. Dat gebeurt, net zoals bij het 'Embedded Ei', via de server waar de foto gevonden is.


Ben je tegen foto's jatten en vóór boetes vanwege de preventieve werking ervan en wil je ons rechtssysteem ontlasten? Teken en verspreid de petitie!
Mijn eindeloze reeks artikelen over fotoclaims met een kleine bijdrage sponsoren? Klik hier.
Een onredelijke sommatiebrief gekregen en juridische hulp nodig? Klik hier.