Juristenfeestje

Meestal zie ik gepubliceerde uitspraken over fotoclaims vanzelf verschijnen op de sociale media, doch dit pareltje was aan mijn aandacht ontsnapt: Twee fotografen die tegen elkaar procederen met advocaat mr. K.M. van Boven als gemachtigde voor de gedaagde. Je leest het goed, voor de gedaagde.

Schokkend om te zien dat de rechter alle argumenten van eiser van tafel veegt terwijl er daadwerkelijk schade is. De foto's zijn zonder toestemming, zonder naamsvermelding, bijgesneden en omgezet van kleur naar zwart/wit verschenen in brochures, reclamebanners en posters.

Normaliter is het omgekeerd; alle argumenten van gedaagde worden door de rechter van tafel geveegd terwijl er nauwelijks schade is omdat de foto op een website met klein bereik stond.

Desalniettemin is het superfijne jurisprudentie om naar te verwijzen als je een onredelijke fotoclaim ontvangt. De rechter maakt korte metten met alle trucjes!


Stichting Foto Anoniem

Hele volksstammen hebben de rechter verteld dat de tarieven van Stichting Foto Anoniem veel te hoog en niet marktconform zijn. Zoals in deze zaak met een gepensioneerde fotograaf en mr. K.M. van Boven als gemachtigde. In deze zaak met mr. C.W. Meindersma als gemachtigde was zelfs een factuur bijgesloten van wat de hele serie gekost heeft waaruit de foto's kwamen.

"2.12. Volgens [gedaagde] is de gevorderde schade wegens gederfde licentievergoeding te hoog. Hij bestrijdt dat aansluiting gezocht moet worden bij de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem en wijst daarvoor op de tarieven die [eiseres] hanteert voor het niet bestreden gebruik binnen de licentie (dat zou volgens de tarievenlijst neerkomen op een bedrag van € 7.200,00 in plaats van € 100,00) en op de tarieven die [eiseres] hanteert voor een vergelijkbaar commerciĆ«le fotoshoot van € 425,00."


Verminking

Hele volksstammen hebben een opslag op de tarieven van Stichting Foto Anoniem of Dupho moeten betalen omdat ze de foto iets gewijzigd hadden. Zoals in de zaak van de beschuit met muisjes bij de Rijdende Rechter.

"2.21. [gedaagde] erkent dat hij enkele foto’s niet in kleur maar in zwart-wit heeft gebruikt en in een aantal gevallen heeft bijgesneden om de foto’s passend te maken in de beoogde publicatie(vorm), maar hij bestrijdt dat [eiseres] als gevolg daarvan schade heeft geleden.
2.22. De kantonrechter is van oordeel dat [eiseres] niet heeft aangetoond dat [gedaagde] de foto’s op zo’n manier heeft bewerkt dat sprake is van een verminking of misvorming van het werk. Het moet bij verminking of misvorming gaan om ‘een aantasting van dat werk die tot reputatieschade kan leiden’"


Naamsvermelding

Voor citaatrecht geldt dat je de naam van de fotograaf moet vermelden als die naam bij de bron staat. Hele volksstammen hebben de rechter verteld dat ze niet wisten wie de fotograaf was omdat een logo of watermerk ontbrak. 

"2.24.1 Onweersproken is gebleven dat [gedaagde] [eiseres] heeft verzocht om een setje foto’s met daarin haar logo voor plaatsing op social media. [eiseres] heeft aan dat verzoek geen gehoor gegeven. [gedaagde] mocht daar naar het oordeel van de kantonrechter redelijkerwijze uit afleiden dat [eiseres] geen bijzonder belang hechtte aan het vermelden van haar naam bij iedere openbaarmaking op de Facebookpagina’s."

Mijn inziens kun je uit dit vonnis dan redelijkerwijze afleiden dat als een fotograaf zijn foto's goed vindbaar voor Google publiceert zonder logo dat hij geen bijzonder belang hecht aan het vermelden van zijn naam.


Over anoniem rondzwervende foto's wordt veel geprocedeerd. Hoogste tijd dat de wet op dit punt wordt aangepast. De fotograaf die uit den treure geld wil vragen voor zijn foto's zal zijn foto's dan moeten voorzien van een watermerk.

Twee jaar geleden voorspelde ik al dat als het aantal neuzelzaken zo blijft toenemen, dat degenen die echt wat te claimen hebben daar de dupe van zullen worden. Proceskosten werden al sinds enige tijd geliquideerd, met deze uitspraak zullen de tarieven van Stichting Foto Anoniem hopelijk niet meer standaard toegewezen worden.

Had deze eiser twee jaar eerder deze rechtszaak gehad was er een andere uitspraak uitgekomen.
Had deze eiser mr. K.M. van Boven als gemachtigde gehad was er een andere uitspraak uitgekomen.

Mijn inziens heeft gedaagde wel degelijk eiser schade berokkend en is die schade groter geworden door dat niet toe te geven. Eiser heeft op haar beurt een te hoge schade opgevoerd en nagelaten vooraf duidelijke afspraken te maken over het gebruik van de foto's. Maar dat kun je eiser niet aanrekenen*. Tot voor kort wezen rechters schade gebaseerd op de tarieven van Stichting Foto Anoniem, met toeslagen voor verminking en ontbreken naam, toe. Juristen zullen haar wijs gemaakt hebben dat ze in haar recht stond (ik lees in haar stuk 'oploskoffie' en het downloaden van een sommatie).

Ik ben, als iemand die al twee jaar probeert een eind te maken aan onredelijke fotoclaims, heel blij met deze jurisprudentie. Maar ik vind het zuur dat dat nou net gebeurd met een fotograaf voor wie dit zo te zien haar eerste rechtszaak is.

Gevorderde schade: €5.252,-
Kosten advocaat eiser: €8.412,80
Kosten advocaat gedaagde: €5.992,05
Schriftelijk gevoerde procedure. (Hele volksstammen moesten voor de rechter verschijnen.)
Schade afgewezen. Eiser veroordeeld tot volledige proceskosten. (Artikel 1019h Rv)

Lijkt me voor de fotograaf ook prettig als je issues kunt oplossen zonder jurist.

Mijn eindeloze reeks artikelen over fotoclaims met een kleine bijdrage sponsoren? Klik hier.
Een onredelijke sommatiebrief gekregen en juridische hulp nodig? Klik hier.* Als eiser in hoger beroep gaat zou ik haar adviseren de rechter uit te leggen dat ze bij het bepalen van de schade uitgegaan is van wat rechters de laatste jaren toewijzen; tarief Stichting Foto Anoniem met toeslag voor ontbreken naam.

Bron: Jenniefromtheblog

Kosten advocaat tegenpartij zijn wat lastiger aanvechten als je zelf een absurd bedrag opvoert. Het lijkt mij verstandig om bij hoger beroep een andere advocaat in te schakelen. Eentje met een normaal tarief.
Hoe dan ook zal het een juristenfeestje blijven.