Het online equivalent van...

Als ingenieur in het juridische wereldje heb ik de meeste moeite dat interpretatie van wet- en regelgeving geen exacte wetenschap is. Jurisprudentie staat vol met onbewezen aannames.
Het schandaligste is dat fototrollen rechtszaken winnen terwijl zij niet eens de rechten hebben om op eigen naam schadevergoeding wegens het mislopen van inkomsten te vorderen. De rechter neemt regelmatig zonder enig bewijs aan dat eiser de exclusieve rechten heeft en onderbouwt dat met 'als niet betwist' of 'niet in geschil is'. Terwijl art. 150 Rv. daar volstrekt helder over is. Wie eist bewijst. Eiser zal moeten aantonen dat hij de maker is, dat hij de rechten van de maker kreeg of dat hij een volmacht van de maker heeft. Ook als een in persoon procederende gedaagde daar niet naar vraagt. Enfin, helderheid in de wet. Da's waarom de auteurswet aangevuld en aangepast zou moeten worden, zie mijn eerdere blog.

Als beelddenker worstel ik met de juiste terminologie. De wet moet eenduidig zijn, zodat ze niet vatbaar is voor verschillende interpretaties. Daarom nog maar eens een apart blogje over de juiste bewoording voor twee begrippen.


Het online equivalent van 'in druk verschenen'

Er gelden aparte regels voor foto's die in druk zijn verschenen terwijl het overgrote deel van de foto's tegenwoordig de drukpers niet meer haalt. Zo kunnen in druk verschenen foto's juridisch niet meer geopenbaard worden (art. 12.1.2 Aw). En mag je behoudens bewijs van het tegendeel aannemen dat de naam die op of bij de in druk verschenen foto's staat van de maker is (art.4.1 Aw).

Ik ben uitgekomen op 'online gepubliceerd' maar twijfel. Geopperde alternatieven (ik zal aanvullen) zijn:
- gepubliceerd
- op internet gezet
- op het web verschenen
- online verschenen
- online staat
- gedeeld op internet
- uitgegeven
- openbaargemaakt
Die laatste twee termen worden al gebruikt in de wet, en zijn dus te breed voor wat ik hier bedoel.

Het online equivalent van 'drukker'

Een foto die met toestemming van de maker in druk is verschenen is uitgegeven (art. 47.3 Aw).
De rechten van een foto die anoniem in druk is verschenen kunnen uitgeoefend worden via de uitgever en als die niet bekend is de drukker (art. 9 Aw).
Mocht een drukker de naam van de fotograaf zonder toestemming hebben weggelaten (art. 25.1a Aw) dan schendt hij de rechten van de fotograaf en is hij mijn inziens aansprakelijk voor de verdere verspreiding van de foto zonder naamsvermelding.
Foto's die vindbaar zijn via Google afbeeldingenzoeker zijn openbaar gepubliceerd ergens op internet. Als een watermerk met naam ontbreekt en er staat ook geen naam bij de foto als je doorklikt naar de bron vanuit Google afbeeldingenzoeker is die foto anoniem op het web gepubliceerd. Als de uitgever niet bekend is kunnen de rechten uitgeoefend worden via de openbaarmaker. Openbaarmaker is geen handige term voor de 'online drukker'. Als de foto al eerder op internet verschenen is kan hij juridische gezien niet meer openbaar gemaakt worden (art. 12.1.2 Aw) dat kan alleen de eerste openbaarmaker.

Welke term is logisch voor de 'online drukker'?
- websitehouder
- eigenaar van de website
- domeinnaamhouder
- publicist
- eerdere openbaarmaker
- eerdere gebruiker


Reageren kan niet meer op dit blog. Ik zal de vraag op sociale media zetten.

Update 15 november 2023
Ik ben eruit. Iemand opperde "online of fysiek gepubliceerd". Het kale gepubliceerd is denk ik voldoende eenduidig.

Alles op dit blog is en blijft gratis, al kost het meer tijd en frustratie dan me lief is. In 2017 viel ik in de beerput auteursrechtenclaims. Inmiddels ben ik met de studie Mediarecht begonnen omdat ik benadeelden, die in dit commerciĆ«le juridische circus vaak nergens terecht kunnen, niet in de kou kan laten staan.
Een kop koffie als steun wordt gewaardeerd.