Nageschilderde foto op boekomslag

Oef, een kort geding om boeken uit de handel te nemen.

Vanwege deze afbeelding op de omslag. Een afbeelding die overduidelijk nageschilderd is van een foto van fotografe Gaby Fling.

Uit het vonnis leid ik af dat de foto gemaakt is ten behoeve van een reclamecampagne van V&D en dat de foto destijds zonder naamsvermelding openbaar gemaakt is. Waar mijn inziens volgens artikel 8 van de auteurswet uit volgt dat V&D de rechthebbende is.

Daarnaast leid ik uit het vonnis af dat de uitgever niet wist dat de afbeelding nageschilderd is van een foto waar rechten op rusten. De uitgever zal in de procedure om schadevergoeding waarschijnlijk de maker in vrijwaring oproepen.

Verder heeft de uitgever buitengerechtelijk proberen te schikken met de fotografe voor €4.000.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de uitgever rechten schendt, dat de uitgever de inbreuk in Nederland moet staken op straffe van dwangsommen en dat de uitgever de proceskosten (€16.626,21) van het kort geding moet betalen.

De fotografe wint hier mijn inziens niks mee, integendeel: 

  • Het betreft hier een Spaanstalig boek dat alleen in Nederland met deze omslag uit de handel genomen hoeft te worden. Ze zal verder moeten procederen om dat in de hele EU voor elkaar te krijgen.
  • Advocaatkosten fotografe zijn gelimiteerd op €15.000 conform IE-indicatietarief kort geding. Ze draait zelf op voor het deel dat erboven zit.
  • Uitgeverij heeft tot op heden € 20.902,50 aan kosten gemaakt en gaat kosten maken om de inbreuk in Nederland te staken. Een oordeel van de voorzieningenrechter is niet definitief, het geldt tot er een andere uitspraak is. Fotografe kan dan veroordeeld worden tot deze kosten.
  • Als de maker van de boekomslag succesvol in vrijwaring wordt opgeroepen zal de schade op hem verhaald moeten worden. Als deze dat niet kan betalen dan...  

Wat een juristenfeestje weer.

Wordt vervolgd.


Help je mee een eind te maken aan auteursrecht-trollen? Teken en verspreid de petitie!

Mijn eindeloze reeks artikelen over fotoclaims met een kleine bijdrage ondersteunen? Klik hier.
Een onredelijke sommatiebrief gekregen en juridische hulp nodig? Klik hier.