Rechtszaak Permission Machine

Mijn rechtszaak met Permission Machine lijkt toch niet de eerste te zijn. Er is november '18 al een uitspraak geweest in een andere zaak. Het zou kunnen dat die zaak gewoon veel sneller afgehandeld is dan de mijne, want ik zie geen hoorzitting of procesverbaal in de stukken [klik hier voor de uitspraak]. Mijn zaak is alweer voor de 2e keer aangehouden. Zie afbeelding.

Uitspraak voor de inbreukpleger van deze zaak is niet gunstig. Alle claims zijn toegekend. Echter, voor degenen die in de toekomst het gevecht aan gaan, is de uitspraak een mooie kapstok om je verweer aan op te hangen.


Alles betwisten dus! De inbreukpleger heeft hier enkel de korte duur, namelijk 2 weken, dat de foto online stond ingebracht. En aangeboden om dat deel van de jaarlicentie te betalen. In de uitspraak staat het volgende (cursief):
  • Als niet weersproken staat vast dat de foto auteursrechtelijk is beschermd. Altijd het auteursrecht aanvechten. Ga op zoek naar soortgelijke foto's. Vraag wat de creatieve kenmerken zijn.
  • ...tenzij zij zich op een beperking van de Auteurswet kunnen beroepen, maar dat laatste is gesteld noch gebleken. Er zijn uitzonderingen waar je je op kunt beroepen. Het citaatrecht. Toevallige verwerking. Te geringe inbreuk. Parodieën.
  • De kantonrechter constateert dat gedaagde partij met geen enkel woord de berekeningswijze en de uitkomst ad € 215,00 per foto betwist. Door aan te bieden een deel van de jaarlicentie te betalen lijkt het alsof de inbreukpleger akkoord is met het bedrag. Terwijl dit soort bedragen zelden betaald worden voor gebruik op een kleine of niet commerciële website. Er worden veel foto's gratis en voor bedragen vanaf € 1,- aangeboden.
  • Bij gebrek aan een gemotiveerde betwisting, wordt ook dit deel van de vordering toegewezen. Dit gaat over de kosten die gemaakt zijn voor de vaststelling van de inbreuk en de invorderkosten. Bij een onrechtmatige daad zoals een inbreuk op het auteursrecht komt enkel de daadwerkelijk geleden schade voor de fotograaf in aanmerking voor vergoeding. Primair is dat de misgelopen licentie-vergoeding en de waardevermindering van de foto. De bijkomende, secundaire kosten zijn voor risico van de eiser. Is er geen primaire schade, of is deze een stuk lager dan geëist dan zal een rechter ze niet, of niet volledig toewijzen.
Verder voert gedaagde partij aan dat de foto ook onder een ander copyright is gevonden.
Wel vreemd dat hier niets mee is gedaan, eiser heeft het niet tegengesproken.

Tot slot wil ik nog opmerken dat wat Permission Machine doet, het opsporen van inbreuken, volkomen legaal is. Het heeft weinig zin om daar verweer tegen te voeren. Je hebt een zaak tegen de fotograaf, of een partij die de fotograaf vertegenwoordigt. Deze bepaalt of er opgetreden moet worden bij inbreuk en niet Permission Machine.
En gewoon geen inbreuk plegen is uiteraard het allerbeste! Maar ja, gedane zaken nemen geen keer.

Ik ben benieuwd over welke foto, website en eiser het gaat. Als iemand dat weet.....

Overigens kan het met dat misbruik van het auteursrecht voor geldelijk gewin nog altijd gekker:
Zie deze schrijnende zaak over een minderjarige voetbalfan die een foto van Cruijff op zijn website plaatste.